กฎหมาย พื้นที่ส่วนกลางของบ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

กฎหมาย พื้นที่ส่วนกลางของบ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

กฎหมาย พื้นที่ส่วนกลางของบ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถมีความสุขได้ หากทุกคนเคารพในสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะการอยู่บ้านจัดสรรที่มีพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ให้สมาชิกภายในหมู่บ้านใช้งานได้ เพราะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทุกคนที่บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ นิติบุคคล แม้แต่ถนนหน้าบ้านก็ถือเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ใครก็สามารถนำรถมาจอดได้ แต่จะต้องไม่กระทบสิทธิ์ของผู้อื่นด้วย เช่น จอดรถข้างทางเข้าออก หรือเปิดเพลงเสียงดัง เป็นต้น สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าใช้งานพื้นที่ส่วนกลางโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าใครจ่ายค่าบริการส่วนกลางมากกว่ากัน

กฎหมาย พื้นที่ส่วนกลางของบ้านจัดสรร

โดยปกติแล้วกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหลัก ๆ เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ส่วนกลางจะออกโดยคณะกรรมการ นิติบุคคล ประชุมร่วมกันกับเจ้าของบ้านทั้งหมด เพื่อสร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น

  • การปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน
  • ขับรถด้วยความเร็วต่ำไม่เกิน 30 กม./ชม. เนื่องจากความปลอดภัย
  • ห้ามจอดรถกีดขวางทางเข้า-ออกบ้านของคนอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านเสียก่อน
  • ห้ามนำขยะจากบ้านมาทิ้งในพื้นที่ส่วนกลาง
  • ห้ามมิให้บุคคลใดนำรถมาจอดบนพื้นผิวถนนพื้นที่ส่วนกลาง ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกท่านอื่น
  • นิติบุคคลขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของรถทั้งภายในและภายนอกในกรณีที่นำรถมาจอดยังพื้นที่ส่วนกลาง
  • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาขับถ่ายในพื้นที่ส่วนกลาง
  • หากต้องการเรียกใช้งาน ช่าง จากส่วนกลางจะต้องจัดทำหนังสือหรือแจ้งความประสงค์ต่อนิติบุคคล เพื่อที่จะจัดหาคิว ช่าง ไปดำเนินการแก้ไขตามที่แจ้งได้
  • หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามกฎ ข้อบังคับ เช่น ปรับเป็นเงินหรือระงับการใช้พื้นที่ส่วนกลางชั่วคราว เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขั้นพื้นฐาน ที่แต่ละหมู่บ้านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ปฏิบัติตาม สามารถเพิ่มรายละเอียดอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากการประชุมใหญ่เสียก่อน เพราะสมาชิกทุนคนในหมู่บ้านถือเป็นเจ้าของร่วม อาคารสถานที่ พื้นที่ส่วนกลาง ที่บริหารงานโดยนิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมาก

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

Tags: No tags