การจัดตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด มีขั้นตอนในการจัดตั้งอย่างไรบ้าง

การจัดตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด มีขั้นตอนในการจัดตั้งอย่างไรบ้าง

การจัดตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด มีขั้นตอนในการจัดตั้งอย่างไรบ้าง

การจัดตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด เป็นสิ่งที่สำคัญและมีข้อบังคับตามกฎหมายเรียบร้อยมาเป็นเวลานานจนถึง พรบ. อาคารชุด ฉบับล่าสุดก็เช่นกัน ถ้าหากว่าอาคารชุดที่ใดไม่ทำตาม ฝ่าฝืน หรือ ปิดบัง จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย เพราะจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดูแลอย่างเข้มงวด 

การจัดตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด ตามกฎหมาย คือผู้ที่มีหน้าที่ในการกระทำดูแลสิ่งต่าง ๆ ตามกฎหมาย มีสิทธิ หน้าที่ เหมือนกับบุคคลธรรมดา คอยทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยต่อทุกบ้านเรือนในอาคารชุด มีอำนาจนารสั่งการ / กำหนด / ควบคุม ลูกบ้านภายในอาคารทุกคน ซึ่งทุกคนจะต้องดำเนินการตามกฎหมายในการอยู่อาศัยที่แต่ละโครงการกำหนด ถ้าหากว่ามีการทำผิดกฎและส่งผลกระทบต่อผู้อื่น นิติบุคคลอาคารชุดสามารถยืนฟ้องร้องดำเนินคดี หรือถ้าเป็นการไม่ใหญ่มากสามารถเชิญออกได้ถ้าหากอยู่ในบัญญัติ 

ขั้นตอน การจัดตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด 

การจัดตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด จะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

  • เริ่มคิดการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเมื่อโครงการใช้แล้วเสร็จ
  • การจัดตั้งต้องให้ Developer เป็นผู้คัดสรร
  • จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดให้เรียบร้อยทุกประการ ( ต้องดำเนินการก่อนการยื่นโอนกรรมสิทธิ์แก่บุคล 1 หรือ หลายคน เท่านั้น )
  • ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
  • แนบเอกสาร / หลักฐาน ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรอการตรวจสอบและอนุมัติ 

ถ้าต้องการที่จะพ้นตำแหน่งการเป็นนิติบุคคลอาคารชุด จะมีอยู่ 3 กรณี ได้แก่ เสียชีวิต , ครบวาระกำหนด และสุดท้าย คือ ลาออก 

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล