การซ่อมพื้นถนนของหมู่บ้านจัดสรร เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของนิติบุคคล ใช่หรือไม่

การซ่อมพื้นถนนของหมู่บ้านจัดสรร เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของนิติบุคคล ใช่หรือไม่

งานซ่อมแซมทุกส่วนภายในหมู่บ้านที่ถือว่าเป็นส่วนกลาง แม้กระทั่งการซ่อมพื้นถนนของหมู่บ้านจัดสรร ถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบของนิติบุคคล เมื่อมีผู้แจ้งไปยังนิติแล้วจะต้องมีการว่าจ้างช่างมาจัดการอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการหมู่บ้านได้

นิติบุคคลของโครงการหมู่บ้านจัดสรร เป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการซ่อมแซม ดูแล และบำรุงสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ หนึ่งในนั้นคือถนนส่วนรวมภายในโครงการหมู่บ้าน ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ทางนิติบุคคลต้องเข้ามาซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จะไม่รับผิดชอบถนนที่อยู่ภายในบ้านของลูกบ้านคนใดคนหนึ่ง เพราะจะไม่ถือว่าเป็นส่วนที่นิติบุคคลต้องรับผิดชอบ เนื่องมาจากเจ้าของบ้านจะต้องรับในส่วนของความเสียหายนั้นเอง  นอกจากนี้การที่ถนนเกิดความเสียหายจะต้องดูจากสาเหตุด้วยเช่นกัน

ถ้าเป็นสาเหตุจาก โครงสร้างมาอยู่แล้ว หรือมีอายุการใช้งานนาน ทางนิติบุคคลจะต้องเข้ามาจัดการอย่างเร่งด่วนหรือทำเครื่องหมายใด ๆ ก็ตาม เพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่ให้ผู้อยู่อาศัยต้องเกิดอันตราย แล้วรีบทำการซ่อมแซมทันที แต่ถ้าเป็นความเสียหายจากเจ้าของบ้านมีการซ่อมแซมรถยนต์หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้ถนนส่วนกลางต้องเสียหายไปด้วย เจ้าของบ้านนั้น ๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายและการซ่อมแซมทั้งหมดด้วยตนเอง

เมื่อเกิดปัญหาพื้นถนนของหมู่บ้านจัดสรรเกิดความเสียหาย เนื่องมาจากการใช้งานที่ยาวนานจนเกิดสภาพทรุดโทรม หรือเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ ควรรีบแจ้งกับทางนิติบุคคลทันที เพื่อให้เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขและมีการติดตั้งป้ายเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ที่อยู่ภายในโครงการหมู่บ้าน พร้อมทำให้การอยู่อาศัยเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

Tags: No tags