ความสำคัญของนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

ความสำคัญของนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

ความสำคัญของนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

เป็นที่ทราบกันว่า ผู้ซื้อห้องชุดเพื่ออยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมคือ “เจ้าของร่วม” ที่พักอาศัยในอาคารเดียวกันและมีสิทธิใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน โดยมี นิติบุคคล อาคารชุดเป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์โดยไม่เกิดความขัดแย้งและไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของ อาคารสถานที่ เรียกได้ว่านิติบุคคลทำหน้าที่เป็นคนกลางตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย

บทบาทหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดถือว่ามีความสำคัญมาก จะต้องรับผิดชอบมากมายเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ร่วมกัน มาดูพร้อมกันว่านิติบุคคลนั้นมีความสำคัญอย่างไร

1.หน้าที่หลักของ นิติบุคคล อาคารชุดคือการจัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้มีสภาพพร้อมใช้ อำนวยความสะดวกสบายให้กับพักอาศัยในคอนโดที่เป็นเจ้าของร่วมกัน หากนิติบุคคลทำงานขาดตกบกพร่อง หรือมีการทุจริตงบประมาณทำงานไม่โปร่งใส จะเกิดปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่าส่วนกลางแพง ค่าน้ำ-ค่าไฟไม่เป็นธรรม ที่จอดรถไม่พอหรือคนข้างห้องรบกวน เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของนิติบุคลที่ต้องดูแลแก้ไขให้เรียบร้อย

2.นิติบุคคลมีอำนาจจัดการในเรื่องความสะดวกและปลอดภัยของ อาคารสถานที่ มีหน้าที่ดูแลการทำงานของพนักงานในโครงการอย่างเข้มงวด ระบบเตือนอัคคีภัยพร้อมใช้งาน แม่บ้านทำความสะอาดไม่ละเลยหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้มงวดไม่ปล่อยให้คนนอกเข้ามาจอดรถ ช่างส่วนกลางบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

3.นิติบุคคลอาคารชุดเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเมื่อเกิดปัญหาในอาคารพักอาศัยและปัญหาขัดแย้งของลูกบ้าน ถ้าพบอะไรที่เป็นปัญหาต้องตัดสินและแก้ไขอย่างเหมาะสม ในคอนโดมักจะเกิดปัญหาคนจอดรถไม่ถูกที่ถูกทางทำให้ที่จอดรถไม่พอ น้ำรั่วซึมจากรอยรั่วหรือเจ้าของห้องประมาทลืมปิดก๊อกน้ำหรือทรัพย์สินส่วนกลางเสียหาย นิติบุคคลต้องเข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยและตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นในอาคารชุด สั่งให้ ช่าง ส่วนกลางเข้ามาซ่อมบำรุง รวมถึงเรียกค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

4.นิติบุคคล อาคารชุดมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ และมีอำนาจจัดประชุมใหญ่เพื่อขอมติจากเจ้าของร่วม ตลอดจนกำหนดนโยบายข้อบังคับของอาคารชุด เพื่อให้ลูกบ้านรักษาบทบาทหน้าที่ของตัวเอง เคารพสิทธิของกันและกัน ถือได้ว่านิติบุคคลมีส่วนสำคัญในการดูแลความเรียบร้อยทำให้คนคอนโดอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

Tags: No tags