คอนโดเก่า สามารถเปลี่ยนนิติบุคคลได้หรือไม่

คอนโดเก่า สามารถเปลี่ยนนิติบุคคลได้หรือไม่

คอนโดเก่า สามารถเปลี่ยนนิติบุคคลได้หรือไม่

การอยู่อาศัยบนอาคารชุดหรือคอนโด ไม่ว่าจะเป็นคอนโดเก่าหรือคอนโดใหม่ ลูกบ้านที่มีการจ่ายค่าส่วนกลางตามปกติ มีการเข้าประชุมสามัญและทั่วไปเสมอ จะสามารถเปลี่ยนนิติบุคคลได้ แต่ทั้งนี้นิติบุคคลจะต้องมีการดำเนินงานอย่างไม่ถูกต้องหรือลูกบ้านมีการลงมติร่วมกันเท่านั้น จึงจะสามารถปรับเปลี่ยนนิติบุคคลใหม่ได้

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด รวมไปถึงผู้จัดการ จะมีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด โดยในแต่ละคอนโดจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และเมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 9 คน พร้อมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่คราวละ 2 ปี แต่ถ้าในขณะที่ทำงานอยู่ กลับไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มของลูกบ้านที่มีการเข้าประชุมอย่างครบถ้วน และไม่เคยทำผิดกฎใด ๆ ของทางอาคารชุด พร้อมการมีหลักฐานชัดเจน ในเรื่องของความผิดนิติบุคคล ลูกบ้านจะสามารถรวมตัวกันเพื่อดำเนินการขอเปลี่ยนนิติบุคคลใหม่ได้ แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลอาคารชุดแบบว่าจ้างมา ลูกบ้านจะสามารถยื่นต่อทางบริษัทผู้พัฒนาหรือบริษัทนิติบุคคล เพื่อการเปลี่ยนตัวและอาจจะถึงขั้นเลิกจ้างและเปลี่ยนบริษัทใหม่เลยทีเดียว

ดังนั้นคำตอบของการอยู่คอนโดเก่าและต้องการเปลี่ยนนิติบุคคลใหม่ สามารถทำได้! เพียงแต่จะต้องมีพยานและหลักฐานที่สามารถนำไปยื่นร้องเรียนบริษัทนิติบุคคล หรือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีหน้าที่โดยตรงในด้านจัดการนิติบุคคล เพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้อยู่อาศัยมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถยื่นเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อการลงมติให้นิติบุคคลอาคารชุดถูกเปลี่ยนใหม่ได้อีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล