คำว่า ส่วนกลาง ในอาคารชุด หมายถึงอะไร

คำว่า ส่วนกลาง ในอาคารชุด หมายถึงอะไร

คำว่า ส่วนกลาง ในอาคารชุด หมายถึงอะไร

การซื้อขายห้องชุดในคอนโดมิเนียมทุกวันนี้มีพื้นที่ส่วนกลางเป็นจุดขายสำคัญ ซึ่งลูกบ้านมีสิทธิใช้ประโยชน์ได้ โดยมี นิติบุคคล ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้มีสภาพที่ดี พร้อมใช้งานและบำรุงรักษาทำให้ อาคารสถานที่ สวยงามน่าอยู่เสมอ ต้องเข้าใจว่าพื้นที่ส่วนกลางนั้นมีความสำคัญกับคนคอนโดที่อาศัยในห้องพื้นที่จำกัด ไม่รู้สึกอึดอัดและพักอาศัยอย่างสบายใจในระยะยาว รวมไปถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ ในโครงการมาดูกันว่าความหมายของส่วนกลางมีอะไรบ้าง

พื้นที่ส่วนกลางในอาคารชุดประกอบด้วย

  • ถนนภายในโครงการ
  • โถงทางเดิน
  • ลิฟต์
  • ที่จอดรถ 
  • สวนหย่อมและต้นไม้ใบหญ้า
  • บันไดหนีไฟ
  • สระว่ายน้ำ
  • ฟิตเนส
  • ห้องซักผ้าและเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

เรียกได้ว่าทรัพย์สินที่ลูกบ้านใช้ร่วมกันโครงการล้วนเป็นส่วนกลางที่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง โดยมี นิติบุคคล อาคารชุดเป็นผู้กำหนดกฎข้อบังคับในการใช้งาน ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมไปถึงกำหนดเวลาใช้งานด้วย เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวม ไม่ทำทรัพย์สินเสียหาย และไม่ละเมิดสิทธิของกันและกัน 

การดูแลทรัพย์สินส่วนกลางใน อาคารสถานที่ นับเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าที่หลายคนคิด โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยที่คนอยู่ในตึกสูงค่อนข้างเป็นกังวล นิติบุคคลจ้าง ช่าง ซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ไม่มีไฟรั่ว น้ำรั่วซึม หลอดไฟเสีย ลิฟต์เสียต้องรีบแก้ไข ซ่อมแซมถนน ตลอดจนการจ้างพนักงานรักษาปลอดภัยที่ไว้วางใจได้ มีระบบไฟสำรอง การดูแลกล้องวงจรปิดและประตูทางเข้าบันไดหนีไฟให้พร้อมใช้งานเสมอ นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าส่วนกลางอย่างเข้มงวด เพื่อให้ลูกบ้านมีส่วนรับผิดชอบในการจ่ายค่าบริหารจัดการโครงการให้น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย หากโครงการใดไม่จ้างนิติบุคคลมาคอยบริหารจัดการส่วนกลางหรือผู้จัดการคอนโดไม่มีความรับผิดชอบหรือทุจริตต่อหน้าที่จะเกิดปัญหาขัดแย้งภายในระหว่างผู้พักอาศัย มีเรื่องหนักใจมาให้ไม่หยุดหย่อน

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

Tags: No tags