งานบริหารนิติบุคคล หมายถึงอะไร

งานบริหารนิติบุคคล หมายถึงอะไร

งานบริหารนิติบุคคล หมายถึงอะไร

งานบริหารนิติบุคคลหรือที่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการจัดการนิติบุคคล จะเป็นไปโดยกฎหมาย ซึ่งจะมีอยู่ภายในอาคารชุดหรือคอนโดและโครงการหมู่บ้านต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาและมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง เพื่อทำให้เกิดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง การจัดการและการดูแลรักษาพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโครงการคอนโดหรือหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อผู้อยู่อาศัย

งานบริหารนิติบุคคลจะต้องถูกคัดเลือกให้กลายเป็น “คณะบริหารนิติบุคคล” และจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ที่ภายในคณะบริหารนิติบุคคลจะต้องมีผู้จัดการ 1 คน ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรืออาจจะเป็นนิติบุคคลจากการจัดจ้างบริษัท  มีการแต่งตั้งบุคคลธรรมดา 1 คน เพื่อเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคล ซึ่งการจัดตั้งจะเป็นได้ทั้งการจ้างจาก Developer โดยตรง หรือเป็นการประชุมเพื่อเลือกจากเจ้าของร่วม โดยจะต้องมีมติไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 จะต้องทำทันทีภายใน 30 วัน หลังจากการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว

โดยผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่คณะบริหารนิติบุคคลและผู้จัดการได้ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ไม่เคยต้องโทษหรือก่อเหตุด้านการทุจริต ไม่เป็นผู้ล้มละลาย และไม่เคยถูกมติถอดถอนจากที่อื่นมาก่อน นอกจากนี้ภายในคณะกรรมการนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการประมาณ 3-9 คน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมและจะต้องดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปีต่อ 1 คน เพื่อให้ตรงตามวาระ นอกจากนี้จะมีตำแหน่งของประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ที่จะอยู่ในกลุ่มของคณะบริหารนิติบุคคลด้วยเช่นกัน โดยงานบริหารนิติบุคคลจะมีดังนี้

  • ดูแลพื้นที่อาคารและพื้นที่ส่วนกลางโดยรวมทั้งหมดของโครงการคอนโดหรือหมู่บ้าน เพื่อให้คงสภาพการใช้งานได้ดีและมีความสวยงามแบบยั่งยืน
  • บำรุงรักษาและดูแลระบบภายในของอาคาร หรือโครงการหมู่บ้าน ทั้งไฟฟ้า ประปา ลิฟท์ ถนนใช้ร่วมกัน และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพื้นที่ส่วนกลาง
  • ดูแลด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางทางเข้า-ออก และพื้นที่ภายใน รวมไปถึงการตรวจสอบบุคคลภายนอก
  • จัดเตรียมแผนเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ, อัคคีภัย หรือโรคระบาด
  • ดูแลงานจราจรภายในโครงการคอนโดหรือหมู่บ้าน พร้อมจัดพื้นที่สำหรับการจอดรถที่มีความปลอดภัย
  • อำนวยความสะดวกและดูแลสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในส่วนกลาง เช่น สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, เครื่องออกกำลังกาย, สวนสาธารณะ และโซนต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอด
  • ดูแลและจัดการเรื่องระบบขยะ เพื่อทำให้เกิดความสะอาด ความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องแมลงหรือสัตว์ต่าง ๆ ที่จะมารบกวนผู้อยู่อาศัยได้
  • จัดการพื้นที่บริเวณรอบโครงการที่มีสวนหรือไม้ยืนต้น รวมไปถึงสนามหญ้า ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย

งานบริหารนิติบุคคลจะเป็นการดูแลตั้งแต่ส่วนกลางของโครงการพื้นที่ต่าง ๆ ไปจนถึงงานประชุมภายในของกลุ่มคณะกรรมการและเจ้าของร่วม ที่เรียกได้ว่าจะต้องมีการทำอย่างครบครัน ดังนั้นจึงมีทั้งนิติบุคคลที่มาจากการคัดเลือกกันเองของคนในโครงการคอนโดหรือหมู่บ้าน กับนิติบุคคลที่ทางเจ้าของโครงการหรือผู้บริหารงานขายเป็นผู้เลือกมาและเป็นการจ้างจากบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ แต่โดยรวมแล้วหน้าที่จะคล้ายคลึงกันและจะต้องทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความปลอดภัยกับความสะดวกสบายอย่างสูงสุด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/