ทำไมนิติบุคคลถึงต้องเก็บค่าส่วนกลางแพง

ทำไมนิติบุคคลถึงต้องเก็บค่าส่วนกลางแพง

ทำไมนิติบุคคลถึงต้องเก็บค่าส่วนกลางแพง

ค่าส่วนกลางจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนิติบุคคลของโครงการ ที่จะถูกเก็บจากผู้อยู่อาศัยภายในโครงการหรือที่ถูกเรียกว่าลูกบ้านและเจ้าของร่วม โดยจะมีทั้งในรูปแบบของคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรร โดยจะถูกนำไปใช้ในด้านการสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยโดยรวมทั้งหมด มีไว้เพื่อการดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกัน แต่เรื่องที่มีความแตกต่างกันคือมูลค่าของส่วนกลางที่จะไม่เท่ากันในแต่ละโครงการคอนโดหรือหมู่บ้าน จนอาจทำให้ใครหลาย ๆ คนรู้สึกว่าค่าส่วนกลางถูกเก็บแพงไปหรือไม่

ค่าส่วนกลางหมู่บ้านที่ถูกเก็บโดยนิติบุคคล ไม่ได้คิดตามความพึงพอใจ แต่เป็นการคิดตามปัจจัยต่าง ๆ ภายในโครงการคอนโดหรือหมู่บ้านนั้น ๆ เช่น การคำนวณตามจำนวนหลังหรือยูนิต เรียกได้ว่าจำนวนยูนิตมากเท่าไหร่ จะมีตัวหารที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้การจ่ายส่วนกลางถูกลง, ขนาดของที่ดินและพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเรือนหรือห้องคอนโด, จำนวนของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ถูกจัดให้เป็นของส่วนกลาง, มีการออกแบบ การตกแต่ง หรือใช้วัสดุใด ๆ ภายในโซนส่วนกลางที่จำเป็นจะต้องใช้ค่าบำรุงรักษา ซึ่งในส่วนนี้จะถูกนำมาคำนวณว่าต้องใช้เท่าไหร่ในแต่ละเดือน

ด้านการบำรุงและการดูแล จะต้องถูกนำมาคิดว่าเสียเท่าไหร่ แล้วเฉลี่ยออกมาเพื่อให้ลูกบ้านได้จ่ายอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังประเมินจากคุณภาพของการบริหารงานนิติบุคคล ยิ่งถ้าโครงการใดมีการจ้างบริษัทเพื่อเข้ามาบริหารงานภายใน อาจจะต้องดูเรื่องของราคาและนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บค่าส่วนกลางของบ้านแต่ละหลัง เพื่อนำมาจ่ายเป็นค่าจ้างของบริษัทนิติบุคคลต่อไป ซึ่งจะแลกมากับความชำนาญเฉพาะด้านและการจัดการทุกเรื่องที่มีความเป็นมืออาชีพสูง

ค่าส่วนกลางจะถูกแบ่งออกเป็นค่าจ้างในการบริหารงาน จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยและค่าจ้างทำความสะอาดกับการดูแลสวน 65%, อีก 20% จะเป็นค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน คือ ค่าไฟฟ้า, ประปา, อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์ส่วนกลางทั้งหมด และอีก 5% กับ 10% ที่เหลือจะเป็นค่าการซ่อมบำรุงทรัพย์สินส่วนกลาง รวมไปถึงการจ่ายค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในคอนโดหรือโครงการหมู่บ้านทั้งหมด ส่วนเรื่องของภาษีจะได้รับการยกเว้นตามกฎหมายอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเสียภาษีใด ๆ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล