ทำไมนิติบุคคลอาคารถึงได้มีการตรวจสอบ รถจอดค้างคืนในอาคารจอด

ทำไมนิติบุคคลอาคารถึงได้มีการตรวจสอบ รถจอดค้างคืนในอาคารจอด

ทำไมนิติบุคคลอาคารถึงได้มีการตรวจสอบ รถจอดค้างคืนในอาคารจอด

การบริหารพื้นที่จอดรถของคอนโดจะต้องมีพื้นที่จอดรถโดยรวมของผู้อยู่อาศัยประมาณ 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เมื่อคนกลายเป็นเจ้าของร่วมจะมีที่จอดรถสำหรับคุณประมาณ 1 ที่ดังนั้นจึงเกิดเป็นปัญหาว่า ถ้าครอบครัวของคุณมีที่จอดรถเกินกว่า 1 คัน แล้วควรจะต้องทำอย่างไรจดนี้เองจึงทำให้ นิติบุคคลอาคารชุด ต้องมีการตรวจสอบรถจอดค้างคืนภายในพื้นที่จอดรถของอาคารชุดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นจากภายนอกเข้ามาจอดแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับ เจ้าของร่วมตัวจริงจนอาจกลายเป็นข้อพิพาท มีอนาคตได้

ส่วนของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี พ.ศ. 2544 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 จัดให้คอนโดเป็นหนึ่งในที่อยู่อาศัยรวม หรือถูกเรียกว่าอาคารชุด จะมีการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การตั้งอยู่ภายในเขตกรุงเทพฯ และการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องมีการคำนวณพื้นที่ใช้สอยที่แตกต่างกัน คือ

  • ถ้าเป็นคอนโดในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ห้องที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีที่จอดรถให้ 1 คันต่อ 1
  • ถ้าเป็นคอนโดที่อยู่นอกเขตของกรุงเทพฯ ห้องมีขนาดตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีที่จอดรถให้ 1 คันต่อ 2 ห้อง

ซึ่งการจัดทำกฎหมายนี้จะประเมินจากผู้อยู่อาศัยที่ไม่ได้มีรถกันทุกห้อง แต่ทั้งนี้จะดูตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในแต่ละโครงการเป็นหลัก เช่น ถ้าเป็นโซนพื้นที่ใจกลางกรุง เป็นคอนโดในสไตล์ Ultimate สุดหรู ราคา 250,000 บาทต่อตารางเมตร พื้นที่จอดรถจะมีจำนวนถึง 112 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 54-200 คัน แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นโครงการทั่วไปอาจจะลดลงมากกว่านี้ เพื่อทำให้เกิดความเหมาะสมและเป็นการป้องกันไม่ให้นำห้องคอนโดไปจัดทำบริษัท หรือองค์กรในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้คนภายนอกคอนโดเข้ามาจอดรถ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่นิติบุคคลอาคารจำเป็นต้องมีการตรวจสอบทะเบียนผู้อยู่อาศัยจริง และมีการตรวจสอบรถจอดค้างคืนภายในอาคารจอดรถอยู่เสมอ

พื้นที่สำหรับจอดรถภายในคอนโด จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ที่จอดรถกลางแจ้ง, ที่จอดรถภายในอาคาร และที่จอดรถอัตโนมัติ ส่วนมากแล้วพื้นที่จอดรถกลางแจ้งจะสามารถตรวจสอบรถที่เข้ามาจอดค้างคืนได้ง่าย ส่วนมากจะมีภายในโครงการแบบ Low Rise มีการจัดพื้นที่ให้ทั้งแบบกลางแจ้ง 100 % และกึ่งกลางแจ้งที่อาจจะมีหลังคาให้ในบางส่วน สำหรับที่จอดรถภายในอาคาร จะถูกแบ่งออกเป็นอาคารส่วนเดียวกับที่พักอาศัยและอาคารแยกส่วนออกไป

สุดท้ายคือที่จอดรถแบบอัตโนมัติจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี ที่สามารถนำรถเข้าจอดได้ทันทีหลังเจ้าของลงจากรถ ทำให้ประหยัดพื้นที่ของการจอดได้มากกว่า 50% ทั้งยังป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาจอดได้มากขึ้น ซึ่งที่จอดรถทั้งหมดนี้จะต้องมีการตรวจสอบจากทางนิติบุคคลอาคารเสมอ เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาจอดแทนเจ้าของร่วม หรือแม้แต่เป็นเพื่อน, ญาติ และบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเจ้าของห้อง จะต้องถูกตรวจสอบทั้งหมด เพื่อทำให้เกิดระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกันที่ปลอดภัยและเป็นธรรมที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/