นิติบุคคลอาคารชุด คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

นิติบุคคลอาคารชุด คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

นิติบุคคลอาคารชุด คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

ก่อนซื้อและเข้าอยู่เป็นชาวคอนโดมิเนียมต้องทำความรู้จัก นิติบุคคล อาคารชุดคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรและมีหน้าที่จัดการที่อยู่อาศัยของเราอย่างไรบ้าง เพื่อให้รู้ขอบข่ายความรับผิดชอบของนิติบุคคลและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้อาศัยได้อย่างเต็มที่

อันดับแรกมาดูกันว่านิติบุคคลอาคารชุดคือใคร นิติบุคคล หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับว่าจ้างให้เข้ามาดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดมิเนียม มีที่มาอย่างไร แรกเริ่มบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จัดหานิติบุคคลเข้ามาดูแลโครงการก่อน เมื่อเริ่มขายโครงการแล้วอาจว่าจ้างทีมงานนั้นต่อไปหรือเปลี่ยนมือให้บริษัทอื่นเข้ามารับบริหารโครงการแทน ทั้งนี้กฎข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดแต่ละแห่งมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน บางแห่งมีการจัดการที่เข้มงวดมากเพื่อให้ผู้พักอาศัยในคอนโดอยู่ร่วมกับอย่างงสงบสุข โดยฝ่ายนิติบุคคลจะดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่ดีและลูกบ้านทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่มีปัญหาขัดแย้งทะเลาะวิวาท

หน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดมีอะไรบ้าง

-ดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อย พร้อมใช้งานตลอดเวลา จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ความสะดวกสบายแก่ลูกบ้านที่อาศัยร่วมกันในอาคารชุด

-เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซม อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และทรัพย์ส่วนกลาง

-จัดจ้างแม่บ้าน คนทำสวน และ ช่าง ส่วนกลาง เข้ามาดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้งภายในห้องชุด และทรัพย์ส่วนกลางที่ของผู้อยู่อาศัยเป็นเจ้าของร่วมกัน

-จัดให้มีการประชุมใหญ่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นประสัมพันธ์แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ลูกบ้านทราบเพื่อทำความเข้าใจและทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคน

-นิติบุคคลยังพร้อมเป็นตัวกลางที่คอยประสานไกล่เกลี่ยเพื่อลดการกระทบกระทั่งหากเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันระหว่างลูกบ้านในโครงการนั้น ๆ

ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ซื้อหรือเช่าอยู่ในคอนโดมิเนียมมาแล้วจะเข้าใจดีว่า นิติบุคคล อาคารชุดมีความสำคัญไม่น้อยเลย ในเมื่อคนจำนวนมากพักอาศัยใน อาคารสถานที่ เดียวกันย่อมต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา ที่จอดไม่พอ น้ำรั่วซึม กลิ่นบุหรี่ ปัญหาเพื่อนบ้าน แต่ถ้านิติบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานไม่ขาดตกบกพร่อง จะตัดสินใจและเป็นตัวกลางแก้ไขทุกเรื่องทำให้ลูกบ้านอยู่ร่วมกันได้อย่างสนิทใจ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

Tags: No tags