ผู้จัดการนิติบุคคล สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโด เองได้หรือไม่

ผู้จัดการนิติบุคคล สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโด เองได้หรือไม่

ผู้จัดการนิติบุคคล สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลคอนโด เองได้หรือไม่

สำหรับใครที่อาศัยที่คอนโด หรือ ห้องชุด เชื่อว่าคงจะต้องรู้จักกับนิติบุคคลเป็นอย่างดี เพราะนิติบุคคลเป็นแผนกที่สำคัญในการรับคนเข้า – ออก คอยดูแลลูกบ้านรวมถึงแจ้งข่าวสารต่าง ๆ จะทำงานร่วมกับคณะกรรรมการนิติบุคคลอาคารชุด จัดการเรื่องเอกสารที่สำคัญให้กับลูกบ้าน รวมถึงการดูแลความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยด้วย

หน้าที่ของนิติบุคคล

  • นิติบุคคลจะต้องทำหน้าที่เปรียบเสมือนการเป็นตัวกลางในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของลูกบ้าน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บค่าส่วนกลางรายเดือน หรือแบบรายปี แล้วแต่ที่กำหนด, ค่าน้ำ, ค่าไฟ ในส่วนของการเก็บค่าน้ำค่าไฟ ลูกบ้านจะสะดวกไปจ่ายด้วยตัวเอง หรือจะจ่ายผ่านนิติบุคคลที่ดูแลก็ได้
  • ทำหน้าที่ในการดูแลจัดการเรื่องการเงินของส่วนกลางทั้งหมด เช่น จัดสรรงบประมาณในการดูแลและให้ความสะดวกต่อลูกบ้าน, งบประมาณในการซ่อมหรือต่อเติมทรัพย์สินส่วนกลางที่ชำรุด ตลอดจนจ่ายเงินให้กับ ช่างนิติประจำ ที่คอยซ่อมสิ่งของเครื่องใช้ให้กับลูกบ้าน เช่น น้ำไม่ไหล, ไฟดับ ไฟเสีย, ท่อน้ำเอ่อ เป็นต้น แต่ไม่สามารถต่อเติม – ตกแต่งได้ ก่อนจะต่อเติมห้องหรือตกแต่ง ลูกบ้านจะต้องยื่นคำร้องอนุญาตก่อนจะดำเนินการ
  • คอยดูแลลูกบ้าน แจ้งข่าวสาร เพื่อให้การเป็นอยู่ราบรื่น

ผู้จัดการนิติบุคคล สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโด เองได้หรือไม่

นอกเหนือจากหน้าที่ที่เราได้บอกไปแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่หลาย ๆ คนสงสัย ก็คือ ผู้จัดการนิติบุคคล สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโด เองได้หรือไม่ ? คำตอบก็คือ ได้ เพราะนิติบุคคลมีหน้าที่ในการจ้างพนักงาน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร ไม่ว่าจะ คนสวน, คนเก็บขยะ รวมถึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนั้น สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโดเองได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล