ผู้จัดการ อาคาร คือใคร มีหน้าที่อะไรบ้าง

ผู้จัดการ อาคาร คือใคร มีหน้าที่อะไรบ้าง

ผู้จัดการ อาคาร คือใคร มีหน้าที่อะไรบ้าง

ผู้จัดการ อาคาร คือ “นิติบุคคล” ของสถานที่นั้น ๆ เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแล ควบคุม ลูกบ้าน ที่อยู่อาศัยภายใต้อาคารเดียวกัน มีการกำหนดให้แต่งตั้งตามกฎหมาย ควรมีความรู้ ความสามารถในการดูแลควบคุม เพื่อให้ลูกบ้านไว้วางใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข 

หน้าที่ของ ผู้จัดการ อาคาร คือ

ผู้จัดการอาคารจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่และคำมอบหมาย ซึ่งหน้าที่ของ ผู้จัดการ อาคาร คือ

 • ตรวจเช็คปัญหาที่เกิดขึ้นในการอยู่อาศัย
 • จัดการประชุมตามกฎหมาย เพื่อรับฟังคำร้องของลูกบ้าน
 • รับแจ้งเหตุการณ์อยู่อาศัยจากลูกบ้าน
 • แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้น้ำ , ใช้ไฟ , สาธารณูปโภค 
 • คอยดูแลพื้นที่ / ทรัพย์สินส่วนกลาง ทั้ง ความสะอาด , การซ่อม / เปลี่ยน และ การบำรุงสถานที่
 • คอยเป็นหูเป็นตาให้กับลูกบ้าน 
 • รักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ไม่ส่งผลเสียต่อผู้อยู่อาศัยคนอื่น
 • จัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย , แม่บ้าน รวมถึง คนสวน 
 • ออกเอกสารสำคัญให้กับลูกบ้าน
 • มีสิทธิในการออกใบแจ้งหนี้ ติดตาม ทวงหนี้ค่าใช้จ่ายกับลูกบ้าน
 • ดูแลจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติที่ดีของ ผู้จัดการ อาคาร คือ

ผู้จัดการอาคารที่ดี จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน มาดูกันว่า คุณสมบัติที่ดีของ ผู้จัดการ อาคาร คือ อะไร ? ดังนี้ 

 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี คุยง่าย ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • รับฟังปัญหาของลูกบ้านอย่างตั้งใจ หาแนวทางการแก้ไขให้ได้
 • ไม่ละเลยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 • มีศาสตร์ในการพูดขอความร่วมมือจากลูกบ้าน 
 • ให้คำแนะนำในการอยู่อาศัย 

ผู้จัดการ อาคาร คือ ผู้พร้อมมอบความโปร่งใสทางการเงิน ไม่ปล่อยให้ลูกบ้านเอาเปรียบผู้อยู่อาศัยคนอื่น ๆ นำเงินส่วนกลางไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง และคอยดูแลพื้นที่ให้สะอาด น่าอยู่เสมอ  

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล