ลูกบ้านไม่เข้าร่วมประชุม นิติบุคคลต้องจัดการอย่างไร

ลูกบ้านไม่เข้าร่วมประชุม นิติบุคคลต้องจัดการอย่างไร

ลูกบ้านไม่เข้าร่วมประชุม นิติบุคคลต้องจัดการอย่างไร

นิติบุคคลมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของลูกบ้าน ผู้ที่อยู่อาศัย และอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้านให้กับลูกบ้านทุกคน ซึ่งนิติบุคคลจะเป็นตัวแทนของลูกบ้าน ด้วยความที่นิติเป็นองค์กรที่จะบริหารจัดการให้กับลูกบ้านได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุข หน้าที่หลักจึงเกี่ยวข้องโดยตรงในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกบ้าน

การดูแลรักษาความสะอาดอย่างการเก็บกวาดขยะ ตามตารางเวลาพื้นที่ของลูกบ้านและตรวจสอบไฟฟ้า ความสว่าง จุดต่าง ๆ ถ้าลูกบ้านไม่เข้าร่วมการประชุม หลายคนไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ใส่ใจเลย บางคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ไม่อยากออกจากบ้านวันหยุด อยากนอนพักมากกว่า จะบอกว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดสุด ๆ เพราะการที่คุณไม่ร่วมประชุมจะส่งผลเสียหายกับนิติบุคคลและลูกบ้านคนอื่นอย่างมาก นิติบุคคลจะต้องแจ้งหรืออธิบายลูกบ้านให้เข้าใจ เรื่องของผลเสียที่ตามมาจากการไม่เข้าร่วมประชุม เช่น

  • ไม่ได้รับข่าวสารของตัวโครงการ
  • เสียสิทธิ์โหวตมติต่าง ๆ
  • เสียสิทธิ์ตรวจสอบด้านการเงิน
  • เสียสิทธิ์การเลือก-ถอดถอน คณะกรรมการผู้จัดการ
  • เสียเงินฟรี

ข้อมูลเหล่านี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์ทั้งกับลูกบ้านและนิติบุคคลเป็นอย่างมาก การอาศัยอยู่ในคอนโดหรือบ้านจัดสรรนั้น ลูกบ้านจะต้องใส่ใจและนิติจะต้องไม่นิ่งเฉย ควรจะกระตุ้นลูกบ้าน แจงรายระเอียดให้ลูกบ้านได้เข้าใจ เกี่ยวกับผลเสียที่ตามมาจากการไม่ร่วมประชุม ถ้าลูกบ้านได้เข้าร่วมการประชุมแล้ว ลูกบ้านทุกคนจะสามารถออกความคิดและมีสิทธิ์มีเสียงได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล