หากถนนบริเวณพื้นที่ส่วนกลางชำรุด นิติบุคคลสามารถจัดการอย่างไรได้บ้าง

หากถนนบริเวณพื้นที่ส่วนกลางชำรุด นิติบุคคลสามารถจัดการอย่างไรได้บ้าง

หากถนนบริเวณพื้นที่ส่วนกลางชำรุด นิติบุคคลสามารถจัดการอย่างไรได้บ้าง

นิติบุคคล บ้านจัดสรร มีหน้าที่ดูแล อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ  นิติบุคคลมีอํานาจหน้าที่จัดเก็บค่าส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรจากลูกบ้านทุกหลังเพื่อใช้เป็นงบประมาณการดูแลและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค จัดระเบียบการจราจรภายในหมู่บ้านจัดสรร รวมไปถึงการซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่ชำรุดเสียหายด้วย

ในหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมที่มีเจ้าของร่วมมีปัญหาสารพัดเนื่องจากคนที่จ่ายส่วนกลางไปแล้วจะใช้สิทธิของตัวเองเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงกรรมสิทธิ์รวมของเจ้าของคนอื่น ทำให้มีการละเมิดสิทธิและสร้างความเดือนร้อนรำคาญแก่เพื่อนบ้านบ่อย ๆ รวมถึงการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางอย่างไม่เหมาะสม เช่น นำรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาวิ่งในโครงการทำให้ถนนภายในหมู่บ้านเกิดการชำรุดแตกร้าว เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของนิติบุคคลต้องดำเนินการจ้างช่างมาซ่อมแซมถนนแก้ไขให้ใช้งานได้เหมือนเดิม 

ในกรณีที่เจ้าของบ้านนำรถขนาดใหญ่อย่างรถ 6 ล้อเข้ามาใช้ถนนภายในหมู่บ้าน ด้วยน้ำหนักของตัวรถรวมทั้งสิ่งของที่ขนส่งมาในรถด้วยอาจทำให้ถนนชำรุดเสียหายได้ ไม่เฉพาะการซ่อมแซมที่อยู่ภายในอำนาจของนิติบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกำหนดข้อบังคับการใช้ถนนและพื้นที่สาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรรเพื่อให้เจ้าของบ้านทุกหลังปฏิบัติตาม เช่น หากรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้า-ออกในหมู่บ้านจัดสรร เว้นแต่จะขออนุญาตกับทางนิติบุคคลเป็นครั้งคราว แม้จะได้รับอนุญาตแล้วแต่มีความเสียหายเกิดขึ้น นิติบุคคลต้องรับหน้าที่ประสานงานให้เจ้าของบ้านที่เป็นต้นเหตุทำให้ถนนชำรุดเข้ามารับผิดชอบความเสียหายด้วย

ความรับผิดชอบต่อถนนภายในหมู่บ้านเป็นสิ่งที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนกลางให้นิติบุคคลเป็นผู้ดูแล จึงเป็นหน้าที่โดยตรงในการจัดหาจ้าง ช่าง เข้ามาจัดการแก้ปัญหาให้ลูกบ้านตั้งแต่การซ่อมแซม อาคารสถานที่ การบำรุงรักษาถนนเส้นทางหลักของโครงการไปบนถึงถนนในซอยย่อยต่าง ๆ รวมไปถึงทางเดินหน้าบ้านที่ชำรุดซึ่งทำให้ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ฝนตกน้ำขังและน้ำสกปรกกระเด็นเข้าภายในบ้านเมื่อรถยนต์ขับผ่าน นอกจากการดูแลซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องแล้ว การดำเนินการต้องไม่ล่าช้าจนทำให้หลุมเล็ก ๆ กลายเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ทำให้ลูกบ้านเดือดร้อนหนักขึ้น มอเตอร์ไซค์ขับขี่ตกหลุมบาดเจ็บเป็นอันตราย หรือรถยนต์ขับตกหลุมทำให้ช่วงล่างชำรุดเสียหาย

การจัดการของ นิติบุคคล ต้องมีความถูกต้องและโปร่งใส นับตั้งแต่กำหนดงบประมาณการซ่อมแซมที่เหมาะสม ไม่มีกินนอกกินในคำนวณค่าใช้จ่ายสูงแต่การซ่อมแซมไม่ตรงตามสเปกเดิมถือว่านิติบุคคลทำงานไม่สุจริตและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด อาจถูกตรวจสอบและถูกปลดออกไปไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนิติบุคคลของโครงการบ้านจัดสรรอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต แต่พังเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรภายในหมู่บ้านลำบากและเสี่ยงอันตราย เมื่อนิติบุคคลเข้ามาจัดการซ่อมบำรุงโดยใช้วิธีปูยางมะตอยทับผิวถนนคอนกรีตเดิม ถือว่าการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคไม่เหมาะสม หรือว่าถนนทรุดโทรมมานานไม่มีการซ่อมแซมย่อมถือว่านิติบุคคลละเลยต่อหน้าที่เช่นเดียวกัน

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

Tags: No tags