หากเพื่อนบ้านจอดรถขวางหน้าบ้านเรา สามารถแจ้งนิติบุคคลให้ช่วยเหลือด้านใดได้บ้าง

หากเพื่อนบ้านจอดรถขวางหน้าบ้านเรา สามารถแจ้งนิติบุคคลให้ช่วยเหลือด้านใดได้บ้าง

หากเพื่อนบ้านจอดรถขวางหน้าบ้านเรา สามารถแจ้งนิติบุคคลให้ช่วยเหลือด้านใดได้บ้าง

ถ้าคุณอาศัยอยู่ภายในโครงการหมู่บ้าน หนึ่งในเรื่องที่มักจะทำให้เกิดปัญหาบ่อยครั้ง คือ เพื่อนบ้านหรือผู้ที่มาหาเพื่อนบ้าน จอดรถขวางหน้าบ้านของเราเองจนทำให้การเข้า-ออกเกิดปัญหา ซึ่งปัญหานี้มักก่อให้เกิดการทะเลาะกันได้มากที่สุด ดังนั้นถ้าคุณต้องเผชิญกับเพื่อนบ้านที่จอดรถขวางหน้าบ้านเสมอ ลองมาดูว่านิติบุคคลของโครงการหมู่บ้านจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง

  • นิติบุคคลถือเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลความเรียบร้อยของลูกบ้าน ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ประสานงานเพื่อไกล่เกลี่ยเรื่องนี้โดยตรง
  • นิติบุคคลต้องมีการแจ้งเตือนกับบ้านที่สร้างปัญหา โดยอาจจะเป็นการตักเตือนเบื้องต้นด้วยการพูดคุยหรือการออกหนังสือแจ้งเตือน
  • นิติบุคคลควรมีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน เพื่อเตือนรถที่จะมาจอดขวางหน้าบ้านผู้อื่น
  • ถ้าไกล่เกลี่ยกันไม่สำเร็จ นิติบุคคลต้องเป็นผู้ช่วยเจ้าของบ้านที่ถูกรถขวางหน้าบ้าน ในการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อเจ้าของรถและลูกบ้านที่ทำความผิด

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านจะมีสิทธิ์ในการเข้า-ออกบ้านของตัวเองได้ตามปกติ และถ้าพบว่ามีผู้อื่นจอดรถขวางหน้าบ้าน คุณสามารถใช้สิทธิ์ของกฎหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในมาตรา 55 (6) ที่ถูกบัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงส่วนปากทางเข้า-ออกของอาคารหรือทางเดินรถ ซึ่งถ้าเกิดการฝ่าฝืน เจ้าของบ้านจะสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนได้ โดยจะถูกต้องโทษในความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 วรรค 2 ผู้ที่กระทำผิดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท และอาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้เจ้าของบ้านยังสามารถที่จะฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดในมาตรา 420 และถ้าจุดที่จอดเป็นที่สาธารณะ จะถูกเพิ่มโทษทางอาญาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ในการออกใบสั่งหรือยกรถได้  ยิ่งถ้าเป็นการจอดขวางหน้าบ้านผู้อื่น แล้วเจ้าของบ้านเกิดกรณีฉุกเฉินต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จะสามารถแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ยกรถคู่กรณีออกจากเส้นทางได้ทันที โดยจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา 450

ดังนั้นถ้าเกิดปัญหาเพื่อนบ้านหรือบุคคลอื่นมาจอดขวางหน้าบ้าน วิธีจัดการเบื้องต้น คือ คุณต้องมีการแจ้งเตือนกับทางเจ้าของรถก่อน แต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น คุณควรแจ้งทางนิติบุคคลโดยตรง พร้อมการดำเนินคดีตามกฎหมายเมื่อมีเหตุที่รุนแรงมากขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

Tags: No tags