ปัญหาอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่นิติบุคคล เก็บค่าส่วนกลางจากลูกบ้านไม่ได้

ปัญหาอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่นิติบุคคล เก็บค่าส่วนกลางจากลูกบ้านไม่ได้

ปัญหาอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่นิติบุคคล เก็บค่าส่วนกลางจากลูกบ้านไม่ได้

สำหรับใครที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม ห้องชุด รวมถึงหมู่บ้านจัดสรร เชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้จัก ‘นิติบุคคล’ กันอย่างแน่นอน เพราะนิติบุคคลจะมีอยู่ตามที่พักอาศัยประเภทนี้ ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 มาตราที่ 35 / 1 และมาตรา 35 / 3 เป็นระเบียบและข้อบังคับที่ตั้งขึ้นมาแบบชัดเจน โดยนิติบุคลจะต้องเป็นผู้มีความพร้อม ไม่มีประวัติด่างพร้อย และตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น

นิติบุคคล ทำหน้าที่อะไร ?

ต่อมาเรามาดูกันว่า นิติบุคคล ทำหน้าที่อะไร? มีบทบาทอย่างไรบ้าง? วันนี้มีคำตอบ

  • นิติบุคคลนั้นเปรียบเสมือนตัวกลางในการเชื่อมต่อลูกบ้านและโครงการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ติดต่อ, ร้องเรียน, แจ้งปัญหา รวมถึง การย้ายเข้า – ออก, พร้อมเก็บประวัติของลูกบ้าน รวมถึง ออกเอกสารที่สำคัญมากมาย
  • จัดสรรงบประมาณในโครงการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าต่อเติม, ค่าส่วนกลาง, ค่าปรับปรุงทรัพย์สิน, ค่าจ้างบุคคล เช่น แม่บ้าน คนสวน และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  • ดูแลไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบของลูกบ้าน
  • เก็บเงินค่าส่วนกลาง, ค่าน้ำ, ค่าไฟ รวมถึง ค่าเสียหายในกรณีที่มีลูกบ้านไม่ทำตามกฎระเบียบ ก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น การทำลายทรัพย์สิน โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม, การสร้างความเสียหายต่อตัวอาคาร, การต่อเติมบริเวณต้องห้าม เป็นต้น

ปัญหาอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่นิติบุคคล เก็บค่าส่วนกลางจากลูกบ้านไม่ได้ ?

  • ถ้าหากว่าลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลาง ต้องเสียค่าปรับในอัตราไม่เกิน 12 %
  • ถ้าค้างชำระเกิน 6 เดือนจะ ต้องเสียค่าปรับในอัตราไม่เกิน20 % ของยอด + ดอกเบี้ย
  • เกิดผลกระทบต่อโครงการ ในการจัดสรรงบประมาณ
  • ไม่สามารถออก ใบปลอดหนี้ ได้ จนกว่าจะชำระหมด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล