การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าสำรองของคอนโด นิติบุคคลอาคารชุด มีวิธีจัดการอย่างไร

การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าสำรองของคอนโด นิติบุคคลอาคารชุด มีวิธีจัดการอย่างไร

การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าสำรองของคอนโด นิติบุคคลอาคารชุด มีวิธีจัดการอย่างไร

การดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารชุดหรือคอนโด เป็นหน้าที่สำคัญของนิติบุคคล หนึ่งในนั้นคือการดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าสำรองที่จะเป็นหน้าที่ตรงของนิติบุคคลอาคารชุดด้วยเช่นกัน ซึ่งจะต้องมีการว่าจ้างช่างประจำอาคาร เพื่อการตรวจสอบและดูแลระบบของอาคารทั้งหมด รวมไปถึงระบบไฟฟ้าสำรอง แต่ถ้าคอนโดใดไม่มีช่างอาคารจะต้องมีการว่าจ้างช่างนอก เพื่อมาดูแลรักษาระบบไฟฟ้า ประปา และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารโดยรวม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยอย่างสูงสุด

งานเกี่ยวกับการจัดการด้านบำรุงรักษาระบบของอาคารคอนโด นิติบุคคลต้องมีการว่าจ้างช่างประจำอาคาร เพื่อการตรวจสอบระบบภายในของคอนโด ให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คือหน้าที่ของการดูแลและรักษาระบบไฟฟ้าสำรอง ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญไม่แพ้ระบบอื่น โดยเฉพาะคอนโดที่อยู่ในย่านมีปัญหาไฟตกและไฟดับบ่อยครั้ง  อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไอที และระบบภายในของคอนโดเกิดความเสียหายได้ง่าย ดังนั้นนิติบุคคลจึงต้องอำนวยความสะดวกผู้อยู่อาศัย ด้วยการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ ซึ่งจะต้องมีการดูแลรักษาและตรวจสอบ ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

ดังนั้นจึงต้องมีการเลือกเจ้าหน้าที่ช่างอาคารมาเป็นผู้ดูแลและคอยตรวจสอบทุกระบบ โดยเฉพาะการตรวจสอบด้านระบบไฟฟ้ากำลังหลักและกำลังสำรอง จะต้องใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาติดขัด อุปกรณ์ภายในตู้โหลดจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบหม้อแปลงที่จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมทำงาน ห้องเครื่องต้องมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าพบว่ามีส่วนใดเสียหายหรือกำลังเกิดปัญหา ต้องรีบแจ้งทางนิติบุคคลและดำเนินการซ่อมแซมทันที

สำหรับการว่าจ้างช่างอาคาร ถือว่ามีประโยชน์ต่อโครงการคอนโดเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะดูแลและรักษาระบบไฟฟ้าหลักกับไฟฟ้าสำรองของอาคารแล้ว ยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบด้านระบบอัคคีภัยให้ทำงานได้ดีและสมบูรณ์แบบตลอดเวลา ดูแลด้านระบบท่อน้ำที่จะต้องมีความสมบูรณ์ ไม่รั่วซึม อุปกรณ์การจ่ายน้ำทุกส่วนจะต้องทำงานได้ดีอยู่เสมอ รวมไปถึงการตรวจสอบและดูแลรักษาส่วนกลางที่เป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมการดูแลสระว่ายน้ำ เพื่อให้การใช้งานเกิดความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยมากที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล