เมื่อการสร้างคอนโดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นิติบุคคลคอนโด จะเข้ามาทำงานตอนไหน

เมื่อการสร้างคอนโดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นิติบุคคลคอนโด จะเข้ามาทำงานตอนไหน

เมื่อการสร้างคอนโดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นิติบุคคลคอนโด จะเข้ามาทำงานตอนไหน

เมื่อคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ และเริ่มมีการจัดระบบอย่างชัดเจนภายในอาคารชุด นิติบุคคลจะเริ่มมีบทบาทในการดูแลผู้อยู่อาศัย ส่วนของเวลาในการจัดตั้งคณะบริหารนิติบุคคล จะขึ้นอยู่กับทาง Developer หรือผู้ประกอบการและเจ้าของร่วม ที่จะตัดสินใจว่าจะคัดเลือกเป็นบริษัทนิติบุคคลเข้ามาประกอบการเอง หรือจะใช้เป็นคณะบริหารนิติบุคคลที่มาจากเสียงข้างมากของผู้ที่เป็นเจ้าของห้อง เมื่อใดที่เริ่มมีการประชุมเจ้าของร่วมและมีการลงมติเพื่อเลือกผู้จัดการกับคณะกรรมการนิติบุคคลแล้ว จะต้องยื่นเรื่องเพื่อจดทะเบียนนิติบุคคลภายใน 30 วัน จึงจะกลายเป็นคณะบริหารนิติบุคคลที่สมบูรณ์แบบ

หลังจากการส่งมอบหน้าที่ของการดูแลส่วนกลางคอนโดสู่นิติบุคคลแล้ว จะต้องมีการยื่นจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุดที่จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม และหลังการจดทะเบียนแล้วจะต้องมีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมครั้งแรกภายในระยะเวลา 6 เดือน พร้อมการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อเห็นชอบข้อบังคับต่าง ๆ และการเลือกผู้จัดการนิติบุคคล รวมถึงการลงมติในเรื่องการจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและจะต้องมีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญอีกปีละ 1 ครั้งเรื่อย ๆ ทุกปี

ภายในคณะบริหารนิติบุคคลจะต้องมีผู้จัดการจำนวน 1 คน ซึ่งถ้าเป็นการจัดตั้งนิติบุคคล เจ้าของร่วมจะต้องมีการแต่งตั้งบุคคลธรรมดาและจะต้องมีการออกคะแนนเสียง โดยจะต้องได้รับเสียงที่มากกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จึงจะได้รับเลือกเป็นผู้จัดการนิติบุคคล ที่จะต้องนำหลักฐานหรือสัญญาจ้างไปจดกับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินต่อไป ส่วนของคณะกรรมการนิติบุคคล ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 3-9 คนแล้วแต่ขนาดของโครงการ โดยผู้เป็นกรรมการจะดำรงตำแหน่งเพียงแค่ครั้งละ 2 ปี และจะต้องจดทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลา 30 วัน

ประธานกรรมการเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญในคณะกรรมการนิติบุคคล โดยจะมีทั้งตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการอย่างละ 1 ตำแหน่ง ซึ่งจะมีหน้าที่สำคัญในการเรียกประชุม หลังจากการได้นิติบุคคลอาคารชุดและคณะบริหารนิติบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้ามาทำงานได้ทันที เจ้าของร่วมที่อยู่ในฐานะลูกบ้านจะตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคลได้ รวมไปถึงการเข้าร่วมประชุม เพื่อลงมติในเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเจ้าของร่วมทุกคนสามารถนำเสนอหรือแย้งเรื่องราวต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมได้ เพื่อทำให้การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปอย่างสงบสุขและให้ประโยชน์ต่อเจ้าของร่วมทุกคนอย่างเต็มที่

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : http://www.pmserviceth.com/