หากลูกบ้านทะเลาะกัน นิติบุคคลสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

หากลูกบ้านทะเลาะกัน นิติบุคคลสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

หากลูกบ้านทะเลาะกัน นิติบุคคลสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง เมื่อเกิดปัญหากันเองของลูกบ้านหรือเจ้าของร่วม จากปัญหาเล็ก ๆ ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องราวที่ลุกลามใหญ่โตได้ ทำให้เกิดเป็นคำถามว่านิติบุคคลจะสามารถจัดการเรื่องนี้หรือให้ความช่วยเหลือใดได้บ้าง เพราะถือเป็นคนกลางที่คอยจัดการเรื่องราวต่าง ๆ ภายในโครงการหมู่บ้านหรือคอนโดมาอยู่แล้ว ซึ่งหน้าที่ของนิติบุคคลที่สามารถจัดการในเรื่องนี้ได้ คือ การเป็นตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ยระหว่างกับลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมทั้งสอง เมื่อรู้ถึงสาเหตุแล้ว นิติบุคคลจะมีสิทธิ์ในการตักเตือนเบื้องต้นกับผู้ที่สร้างปัญหา ให้การช่วยเหลือลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมที่เป็นผู้ถูกกระทำ เพื่อดำ

Read More »

หน้าที่ของนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร กับคอนโด แตกต่างกันหรือไม่

หน้าที่ของนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร กับคอนโด แตกต่างกันหรือไม่ เมื่อพูดถึงนิติบุคคลแล้วจะมีแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลของอาคารชุด ที่จะมีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกันแต่จะไม่เหมือนกันไปทั้งหมด โดยนิติบุคคลของอาคารชุดมี หน้าที่ตามกฎหมายมาตั้งแต่พ. รบอาคารชุดพ. ศ. 2522 ส่วนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่ตามพรบการจัดสรรที่ดินซื้อที่ดินจัดสรร พ. ศ. 2543 ดังนั้น จึงขอแจงลักษณะ หน้าที่ เหมือนและแตกต่างกันของทั้ง 2 นิติบุคคลดังนี้ 1.หน้าที่คล้ายกัน การรับชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางของสมาชิก ที่จะมีอำนาจในการเรียกเก็บด้านค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และบริการทางสาธารณะกับสมาชิกทุ

Read More »
หากต้องการขายบ้าน คอนโด ต้องแจ้งนิติบุคคล หรือไม่

หากต้องการขายบ้าน / คอนโด ต้องแจ้งนิติบุคคล หรือไม่

หากต้องการขายบ้าน / คอนโด ต้องแจ้งนิติบุคคล หรือไม่ หนึ่งในคำถามที่ผู้มีบ้านหรือคอนโดและต้องการขายรู้สึกสงสัยกันมากที่สุด คือ เมื่อทำการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว จำเป็นจะต้องแจ้งทางนิติบุคคลหรือไม่? สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าต้องแจ้ง เพื่อให้คุณได้รับใบปลอดหนี้มายืนยันกับทางผู้ซื้อ ที่จะช่วยทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทำให้บ้านหรือคอนโดของคุณขายได้ง่ายและรวดเร็วอีกด้วย การอยู่อาศัยทั้งหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม เมื่อมีการซื้อขายจะต้องมีการแจ้งกับทางนิติบุคคล เพื่อรับใบปลอดหนี้แล้วนำไปยืนยันกับทางผู้ซื้อว่าผู้ขายไม่มีการติดหนี้ค่าส่วนกลางแต่อย่างใด เพราะถ้ายังคงมีห

Read More »
งานด้านบัญชีของนิติบุคคล สามารถจัดการเองได้หรือไม่

งานด้านบัญชีของนิติบุคคล สามารถจัดการเองได้หรือไม่

งานด้านบัญชีของนิติบุคคล สามารถจัดการเองได้หรือไม่ การทำงานด้านบัญชีของนิติบุคคลนั้นสามารถจัดการได้เอง แต่จะทำได้แค่เพียงส่วนที่ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย เมื่อใดที่จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีก็จะต้องทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยงานด้านบัญชีของนิติบุคคลที่สามารถจัดการได้เอง คือ การจัดทำบัญชีเก็บค่าส่วนกลาง ที่จะเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาและค่าสาธารณูปโภคโดยรวมของลูกบ้าน ทำบัญชีค่าปรับของลูกบ้านที่มีการจ่ายค่าส่วนกลางล่าช้า เมื่อใดที่มีลูกบ้านไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง นิติบุคคลสามารถระงับการจดทะเบียนนิติกรรมและสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ การจัดเตรียมบัญชีธนาคาร เพื่อแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งการโอน

Read More »
การประชุมลูกบ้าน

การประชุมลูกบ้านของคอนโดจัดสรร นิติบุคคล มีหน้าที่อะไรบ้าง

การประชุมลูกบ้านของคอนโดจัดสรร นิติบุคคล มีหน้าที่อะไรบ้าง การอยู่อาศัยร่วมกันของผู้ที่อยู่ภายในคอนโดมิเนียม ต้องมีการพึ่งพาอาศัยและร่วมกันดูแลส่วนกลาง พร้อมการดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาอันตรายใด ๆ ภายในคอนโด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยรวมและความปลอดภัยของลูกบ้าน พร้อมการทำหน้าที่สำคัญในการประชุมของลูกบ้านคอนโดที่ส่วนของนิติบุคคลจะต้องทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ จัดทำและกำหนดนโยบายเพื่อนำเสนอในที่ประชุม โดยจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย แล้วนำมาสู่การปฏิบัติจริงต่อไป วินิจฉัยคำร้องและเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งภายในคอนโด เพื่อนำมาสู่การไก

Read More »
การประชุมลูกบ้านของหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคล มีหน้าที่อะไรบ้าง

การประชุมลูกบ้านของหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคล มีหน้าที่อะไรบ้าง

การประชุมลูกบ้านของหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคล มีหน้าที่อะไรบ้าง สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร อาจจะรู้สึกสงสัยว่านิติบุคคลมีไว้เพื่ออะไร ทำไมถึงต้องมีการจัดตั้งผู้คนภายในหมู่บ้านขึ้นเป็นนิติบุคคลหรือจะต้องจ้างผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมาทำเป็นนิติบุคคลโดยเฉพาะ คำตอบ คือ การซื้อหมู่บ้านจัดสรร ทางกฎหมายจะถือว่าคุณเป็นหนึ่งในสมาชิกของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงต้องมีส่วนร่วมและจะต้องมีการจ่ายค่าส่วนกลางรายเดือนให้กับนิติบุคคล เพื่อเป็นการร่วมดูแลในส่วนของสาธารณูปโภคและทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านทั้งหมด ดังนั้นนิติบุคคลจึงถูกก่อตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภาย

Read More »