หน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

หน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

หน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง การอยู่อาศัยภายในคอนโดหรืออาคารชุด จำเป็นจะต้องมีการจัดตั้ง นิติบุคคล ขึ้น เพื่อเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและพื้นที่ส่วนรวมต่าง ๆ พร้อมทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกทุกด้านให้กับผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วม ซึ่งหนึ่งในนั้นมีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดที่ใครหลายคนอาจจะยังรู้จักไม่ดีพอ ดังนั้นลองมาดูหน้าที่สำคัญของผู้อยู่อาศัย ดังนี้ มีหน้าที่ในการช่วยออกกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อทำให้การอยู่อาศัยภายในคอนโดเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย และตรงตามขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุด พร้อมช่วยลงมติ เพื่อทำให้ผู้จัดการนิติบุคคลสามารถนำไปเผยแพร่กับเจ้าของร่วมและให้การปฏ

Read More »
นิติบุคคลอาคารชุด ควรจัด การฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หรือไม่

นิติบุคคลอาคารชุด ควรจัด การฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หรือไม่

นิติบุคคลอาคารชุด ควรจัด การฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หรือไม่ เมื่อเกิดอัคคีภัยการเอาตัวรอดของผู้ที่อยู่ภายในคอนโดและการช่วยเหลือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่างอาคารหรือ นิติบุคคล จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นจึงควรจะต้องมีการจัดฝึกอบรมการอพยพหนีภัยและการดับเพลิงเบื้องต้นรวมไปถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการดับไฟอยู่เสมอเพื่อทำให้ทุกคนภายในคอนโดได้รับความปลอดภัยสูงสุด ปัญหาเรื่องอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากที่สุด และเป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงมาก เพราะสามารถทำให้เสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของผู้คนได้มากพอสมควร ซึ่งในประเทศไทยมีสถิติของการเก

Read More »
ไฟฟ้าลัดวงจร

หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจร และเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของลูกบ้าน นิติบุคคลคอนโด ต้องรับผิดชอบไหม

หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจร และเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของลูกบ้าน นิติบุคคลคอนโด ต้องรับผิดชอบไหม หนึ่งในเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในโครงการคอนโด คือ เหตุของไฟฟ้าลัดวงจรและกลายเป็นอัคคีภัยที่สร้างความเสียหายต่อลูกบ้าน และถือเป็นเหตุไม่คาดคิดที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเหตุร้ายในด้านอื่น ดังนั้นจึงเกิดเป็นคำถามว่าถ้ามีเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรจากส่วนกลางหรือส่วนของนิติบุคคล จนทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกบ้าน ทางนิติบุคคลของคอนโดจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ หนึ่งในเรื่องสำคัญที่คนอยู่คอนโดควรรู้ คือ การเกิดอุบัติเหตุหรือการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและกลายเป็นอัคคีภัยภายในอาคาร  ถ้าเป็นควา

Read More »
การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ของนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ของนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ของนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง หนึ่งในเรื่องสำคัญของหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  โดยเฉพาะเรื่องของอัคคีภัย ที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากที่สุด ดังนั้นทุกปีจึงต้องมีการจัดฝึกอบรมและการประชุมเจ้าของร่วม เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด โดยการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของนิติบุคคลอาคารชุด คือ 1.แผนหนีไฟ การจัดเตรียมแผนอพยพหนีไฟของโครงการคอนโด มีความสำคัญอย่างมาก จึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์ในการวางแผนฉุกเฉินสำหรับการ

Read More »
งานบริหารนิติบุคคล หมายถึงอะไร

งานบริหารนิติบุคคล หมายถึงอะไร

งานบริหารนิติบุคคล หมายถึงอะไร งานบริหารนิติบุคคลหรือที่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการจัดการนิติบุคคล จะเป็นไปโดยกฎหมาย ซึ่งจะมีอยู่ภายในอาคารชุดหรือคอนโดและโครงการหมู่บ้านต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาและมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง เพื่อทำให้เกิดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง การจัดการและการดูแลรักษาพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโครงการคอนโดหรือหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อผู้อยู่อาศัย งานบริหารนิติบุคคลจะต้องถูกคัดเลือกให้กลายเป็น “คณะบริหารนิติบุคคล” และจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ที่ภายในคณะบริหารนิติบุคคลจะต้องมีผู้จัดการ 1 คน ซึ่งจะต้อง

Read More »
นิติบุคคลคอนโด กับ นิติบุคคลอาคารชุด มีความแตกต่างกันอย่างไร

นิติบุคคลคอนโด กับ นิติบุคคลอาคารชุด มีความแตกต่างกันอย่างไร

นิติบุคคลคอนโด กับ นิติบุคคลอาคารชุด มีความแตกต่างกันอย่างไร การอยู่ร่วมกันของผู้อยู่อาศัยภายในคอนโด จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีคนกลางสำหรับการดูแลพื้นที่ส่วนรวม การดูแลเจ้าของร่วมและการไกล่เกลี่ยในเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในคอนโด ดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของนิติบุคคลที่จะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งถ้าถามว่านิติบุคคลคอนโดกับนิติบุคคลอาคารชุด มีความแตกต่างกันอย่างไร? สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าเหมือนกัน จะมีต่างเพียงแค่การคัดสรรเท่านั้น ส่วนในเรื่องหน้าที่แล้วจะเหมือนกันทั้งหมด  ซึ่งหน้าที่หลักของนิติบุคคลคอนโด คือ ขอบเขตหน้าที่สำคัญ คือ การดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลาง เครื่องมือ

Read More »
การป้องกันและกำจัดแมลง เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของ นิติบุคคลคอนโด ใช่หรือไม่

การป้องกันและกำจัดแมลง เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของ นิติบุคคลคอนโด ใช่หรือไม่

การป้องกันและกำจัดแมลง เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของ นิติบุคคลคอนโด ใช่หรือไม่ การอยู่อาศัยในกลุ่มคนหมู่มากบนคอนโดหรืออาคารชุด มักจะมาพร้อมกับแมลงต่าง ๆ ที่มาได้จากพื้นที่ใกล้เคียงและมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ ยิ่งถ้ามีการประกอบอาหารภายในห้องคอนโดด้วยแล้ว การปรากฏตัวของแมลงสาบหรือหนูย่อมมีมากขึ้นแน่นอน แต่ถ้าปัญหาลุกลามจนกลายเป็นการทำให้เกิดความเสียหายภายในอาคารโดยรวม จะทำให้ เกิดคำถามจากผู้อยู่อาศัยว่านิติบุคคลคอนโด จะมีหน้าที่ในการป้องกันและกำจัดแมลงหรือไม่? ถ้ามีปัญหาเรื่องแมลงและหนูภายในอาคาร ที่ทำให้เกิดความเสียหายลุกลามไปทั่วคอนโด นิติบุคคลต้องเป็นผู้จัดการเพื่อกำจัดแมลงและป้องกัน ไม่ให

Read More »
หากลูกบ้านมีการค้างชำระค่าส่วนกลาง นิติบุคคลสามารถเก็บค่าปรับได้หรือไม่

หากลูกบ้านมีการค้างชำระค่าส่วนกลาง นิติบุคคลสามารถเก็บค่าปรับได้หรือไม่

หากลูกบ้านมีการค้างชำระค่าส่วนกลาง นิติบุคคลสามารถเก็บค่าปรับได้หรือไม่ การอยู่อาศัยร่วมกันของโครงการหมู่บ้านหรือคอนโด หนึ่งในเรื่องสำคัญที่มักจะมีปัญหาเสมอ คือ การจ่ายค่าส่วนกลาง  เพราะมักจะมีหลายบ้านหรือหลายห้องที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง โดยมาจากหลายปัจจัย จึงทำให้กลายเป็นปัญหาที่นิติบุคคลจะต้องเข้ามาจัดการโดยตรง เนื่องมาจากเงินในส่วนนี้จะใช้เพื่อการดูแลประโยชน์ของลูกบ้านทุกคน จึงเกิดเป็นคำถามว่าถ้ามีลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง ทางนิติบุคคลจะสามารถเก็บค่าปรับได้หรือไม่ การเสียค่าปรับให้กับทางนิติบุคคลในเรื่องของค่าส่วนกลาง มีตัวบทกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเจน ตาม พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบ

Read More »
ทำไมนิติบุคคลอาคารถึงได้มีการตรวจสอบ รถจอดค้างคืนในอาคารจอด

ทำไมนิติบุคคลอาคารถึงได้มีการตรวจสอบ รถจอดค้างคืนในอาคารจอด

ทำไมนิติบุคคลอาคารถึงได้มีการตรวจสอบ รถจอดค้างคืนในอาคารจอด การบริหารพื้นที่จอดรถของคอนโดจะต้องมีพื้นที่จอดรถโดยรวมของผู้อยู่อาศัยประมาณ 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เมื่อคนกลายเป็นเจ้าของร่วมจะมีที่จอดรถสำหรับคุณประมาณ 1 ที่ดังนั้นจึงเกิดเป็นปัญหาว่า ถ้าครอบครัวของคุณมีที่จอดรถเกินกว่า 1 คัน แล้วควรจะต้องทำอย่างไรจดนี้เองจึงทำให้ นิติบุคคลอาคารชุด ต้องมีการตรวจสอบรถจอดค้างคืนภายในพื้นที่จอดรถของอาคารชุดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นจากภายนอกเข้ามาจอดแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับ เจ้าของร่วมตัวจริงจนอาจกลายเป็นข้อพิพาท มีอนาคตได้ ส่วนของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี พ.ศ. 2544 และตามกฎกระทรวงฉบับท

Read More »
งานบริหารอาคาร มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ด้านใดบ้าง

งานบริหารอาคาร มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ด้านใดบ้าง

งานบริหารอาคาร มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ด้านใดบ้าง งาน บริหารอาคาร หรือ Facility Management มีความสำคัญต่อการดูแลอาคารและสถานที่ แม้แต่ภายในอาคารชุดหรือคอนโด จำเป็นที่จะต้องมีงานบริหารอาคารด้วยเช่นกัน โดยจะมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและจัดการทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับอาคาร รวมไปถึงการเฝ้าระวังเรื่องความเสียหาย การแตกร้าว หรือความเสื่อมสภาพ มีหน้าที่โดยตรงในการบำรุงรักษาระบบภายในของงานประกอบอาคาร พร้อมการวางแผนและการประเมินผลอย่างครบถ้วน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก ลักษณะของงานด้านบริหารจัดการสถานที่และอาคาร จะมีความครอบคลุมในหลากหลายด้าน เพราะจะต้องเป็นทั้งผ

Read More »