การดูแลรักษาสระว่ายน้ำในคอนโด นิติบุคคลคอนโด ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

การดูแลรักษาสระว่ายน้ำในคอนโด นิติบุคคลคอนโด ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

การดูแลรักษาสระว่ายน้ำในคอนโด นิติบุคคลคอนโด ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

สระว่ายน้ำภายในคอนโด ถือเป็นหนึ่งในส่วนกลางที่อยู่ภายใต้การดูแลของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งค่าส่วนกลางที่มีการจัดเก็บเจ้าของร่วมรายเดือนทุกห้อง จะรวมถึงค่าสระว่ายน้ำที่จะต้องมีการดูแลไม่ให้ทรุดโทรมและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งค่าบำรุงรักษาโดยรวมทั้งหมดของสระว่ายน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของค่าส่วนกลาง ดังนั้นนิติบุคคลจึงเป็นผู้ที่ต้องดูแลให้สระว่ายน้ำใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และมีความสะอาดตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ ดังนี้

 • มีการทำความสะอาดสระว่ายน้ำทุกแห่งภายในคอนโดที่เป็นส่วนกลาง ขั้นต่ำเดือนละ 1 ครั้ง
 • มีการเติมสารเคมี การล้าง Filter สำหรับการกรองสิ่งสกปรกต่าง ๆ เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้งเป็นขั้นต่ำ
 • ตรวจสอบอุปกรณ์และพื้นที่โดยรวมของสระว่ายน้ำส่วนกลางเสมอ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น
 • แม้จะเป็นช่วงเวลาของการปิดส่วนกลาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์ Covid ทางนิติบุคคลยังจะต้องมีการดูแลรักษา ทำความสะอาดสระว่ายน้ำอยู่เสมอ
 • ค่าใช้จ่ายของสระว่ายน้ำจะมีอยู่ตลอด นั่นคือเครื่องกรองที่จะต้องเดินเครื่องเพื่อทำงานทุกวัน แม้จะไม่มีผู้เข้ามาใช้งานเลยก็ตาม

ไม่ใช่แค่เพียงสระว่ายน้ำเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นโซนสวนฟิสเนส, ห้องทำงานแบบ Co-Working Space, Sky Loungeหรือส่วนกลางใด ๆ ก็แล้วแต่ จะต้องมีการทำความสะอาดเป็นประจำ มีการตรวจสอบและดูแลรักษาทุกพื้นที่ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม ต้องมีแม่บ้านและช่าง เป็นผู้ดูแลเรื่องความสะอาดและการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ เพื่อทำให้พร้อมใช้งานได้เสมอ แม้จะเป็นช่วงของการปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid ก็จำเป็นที่จะต้องดูแลอยู่ตลอดเช่นกัน

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

ในช่วงโควิด-19 นิติบุคคลอาคารชุด มีการตั้งมาตรการอะไรบ้างในโครงการ

ในช่วงโควิด-19 นิติบุคคลอาคารชุด มีการตั้งมาตรการอะไรบ้างในโครงการ

ในช่วงโควิด-19 นิติบุคคลอาคารชุด มีการตั้งมาตรการอะไรบ้างในโครงการ

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในคอนโด เรื่องสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทาง นิติบุคคลอาคารชุด ควรต้องมีความเคร่งครัดมากที่สุด คือ มาตรการด้านรักษาความปลอดภัยในการติดเชื้อ Covid 19 ไม่ว่าจะเป็นการเข้า-ออกของผู้อยู่อาศัย, การมาของคนภายนอก รวมไปถึงผู้ที่เป็นเจ้าของร่วมภายในคอนโดเกิดติดเชื้อ Covid แล้ว ซึ่งจะต้องมีมาตรการป้องกันและช่วยเหลือครบทุกด้าน เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยโดยรวมมากที่สุด

นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 ตั้งแต่งานบริหารไปจนถึงการดูแลพื้นที่ส่วนกลางโดยรวมทั้งหมดของคอนโด แม้กระทั่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อนิติบุคคลครบกำหนดวาระการทำงานแล้ว แต่จะไม่สามารถจัดงานประชุมอย่างเป็นทางการและให้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าร่วมงานได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเลื่อนประชุมออกไปหรือใช้เป็นวิธีการ Video Conference ร่วมกับคณะกรรมการและเจ้าของร่วม เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสต่อการเลือกนิติบุคคลชุดใหม่ ส่วนเรื่องของงบดุลและรายงานประจำปี ทางนิติบุคคลควรทำไว้ให้เรียบร้อย

เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจึงค่อยมีการจัดประชุมและปิดประกาศเรื่องงบดุลกับรายงานประจำปี เพื่อให้เจ้าของร่วมได้รับทราบล่วงหน้า แต่ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ ให้ใช้เป็นตัวแทนร่วม เพื่อทำให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมน้อยมากที่สุด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังกำหนดมาตรการสำหรับสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ภายในคอนโด 12 มาตรการด้วยกัน คือ

 • แบ่งทีมงานด้านบริหารจัดการ เพื่อดูแลผู้อยู่อาศัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อลดการติดเชื้อและให้บริการที่มีความสะดวกต่อผู้อยู่อาศัยมากที่สุด
 • การจัดส่งพัสดุต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบ การฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และการคัดแยก พร้อมส่งมอบให้ผู้อยู่อาศัยอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
 • ผู้เข้า-ออกจะต้องมีจุดคัดกรอง มีเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ รวมไปถึงขึ้นทะเบียนการเข้าพักอาศัยของผู้ซื้อรายใหม่
 • บริหารพื้นที่ส่วนกลางให้อยู่ในการควบคุม โดยเฉพาะจุดใดที่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงของการแพร่ระบาด ให้งดใช้พื้นที่ไปก่อน ส่วนลิฟท์จะต้องมีการจำกัดจำนวนผู้โดยสาร เว้นระยะห่าง และมีการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
 • ลดการสัมผัสในด้านการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยให้เปลี่ยนกลายเป็นการโอนผ่าน Mobile Banking หรือการใช้ Application สำหรับการจ่ายเงินโดยเฉพาะ
 • ด้านการรับส่งอาหารจะต้องมีพื้นที่จัดเตรียมไว้ให้ สำหรับผู้อยู่อาศัยที่พบว่าติดเชื้อจะต้องมีพื้นที่สำหรับการรับส่งอาหารที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และต้องมีการทำความสะอาดทุกชั่วโมง
 • ขยะจะต้องถูกแยกอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน พื้นที่ภายในสำนักงานของนิติบุคคล จะต้องมีการเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร รวมไปถึงผู้อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน
 • ด้านการทำความสะอาดและความปลอดภัย จะต้องมีการทำความสะอาดลิฟท์และจุดสัมผัสต่าง ๆ ที่มีคนใช้งานบ่อยครั้งภายในคอนโดทุก 1 ชั่วโมง จากน้ำยาฆ่าเชื้อสูตรพิเศษ รวมถึงการทำความสะอาดจุดสแกนคีการ์ดและจุดทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมไปถึงผู้อยู่อาศัยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสครั้งใหญ่ มีการทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นผ้าและการเช็ดจุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • มีการสื่อสารและการประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ Covid 19 ในปัจจุบันทุกวัน
 • ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตัวของพนักงานที่อยู่ภายในคอนโดทุกคน จะต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด เพื่อลดการแพร่ระบาด หรือแม้แต่ผู้อยู่อาศัยที่เป็นเจ้าของร่วมจะต้องทำตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามทั้ง 12 มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ทางนิติบุคคลอาคารชุดควรมีการบริหารเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการมีระบบ Call Center ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถติดต่อ ถ้าพบการติดเชื้อภายในห้องของตนเอง และควรมีทีมฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดภายในคอนโด มีการติดต่อกับทางภาครัฐ เพื่อการนำเจ้าของร่วมออกไปรักษาตัวอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ควรมีการแนะนำเรื่องการกักตัว 14 วัน และการตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้ออย่างละเอียด เพื่อทำให้มองหาวิธีการแก้ไขได้ง่ายและทันท่วงทีมากขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

หน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

หน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

หน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

การอยู่อาศัยภายในคอนโดหรืออาคารชุด จำเป็นจะต้องมีการจัดตั้ง นิติบุคคล ขึ้น เพื่อเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและพื้นที่ส่วนรวมต่าง ๆ พร้อมทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกทุกด้านให้กับผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วม ซึ่งหนึ่งในนั้นมีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดที่ใครหลายคนอาจจะยังรู้จักไม่ดีพอ ดังนั้นลองมาดูหน้าที่สำคัญของผู้อยู่อาศัย ดังนี้

 • มีหน้าที่ในการช่วยออกกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อทำให้การอยู่อาศัยภายในคอนโดเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย และตรงตามขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุด พร้อมช่วยลงมติ เพื่อทำให้ผู้จัดการนิติบุคคลสามารถนำไปเผยแพร่กับเจ้าของร่วมและให้การปฏิบัติอย่างถูกต้อง
 • มีหน้าที่ในการอนุมัติเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารชุดทั้งหมด
 • มีหน้าที่ในการตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งและการวินิจฉัยปัญหา เพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความเป็นธรรมต่อเจ้าของร่วมทุกคน
 • มีอำนาจในการพิจารณาและชี้ขาดการกระทำใด ๆ ต่อบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในอาคารชุด และอาจก่อความเดือดร้อนรำคาญ รวมไปถึงการตัดสินผู้ที่ต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร ให้เกิดความเหมาะสมและไม่กระทบต่อผู้อยู่อาศัยคนอื่น
 • ช่วยวินิจฉัยในเรื่องของการกระทำใด ๆ ที่จะมีผลเสี่ยงต่อโครงสร้างอาคารและทรัพย์สินส่วนกลาง เพื่อไม่ทำให้กลายเป็นการละเมิดข้อบังคับของทางนิติบุคคล
 • คณะกรรมการนิติบุคคลจะมาจากเจ้าของร่วมลงมติเลือกตัวแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าของร่วมทุกคนภายในโครงการคอนโด
 • ถ้าคณะกรรมการไม่เข้าประชุมสามัญประจำปี หรือประชุมใหญ่วิสามัญช่วงระหว่างปี จะถือว่าเสียสิทธิ์ทันที
 • ออกความคิดเห็นหรือคัดค้านเรื่องการปรับขึ้นค่าส่วนกลางได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย คือ

 • ผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการอาคารชุดได้จะต้องเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมหรือมีคู่สมรสเป็นเจ้าของร่วมภายในคอนโดนั้น ๆ
 • ถ้าเจ้าของร่วมเป็นเพียงผู้เยาว์ หรือไร้ความสามารถตามกฎหมายจะต้องเป็นผู้แทนเจ้าของร่วมมาเป็นผู้ปฏิบัติงานแทน
 • ถ้าเป็นการจ้างบริษัทมาเป็นนิติบุคคล จะมีการตั้งตัวแทนคณะกรรมการนิติบุคคลมาให้เป็นที่เรียบร้อย
 • จะต้องไม่เป็นผู้ไร้ซึ่งความสามารถหรือวิกลจริต
 • ต้องไม่เคยถูกไล่ออกจากการประชุมใหญ่
 • ต้องไม่เคยรับโทษทางคดีอาญา ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือโทษใด ๆ ที่ถูกระบุไว้ในข้อห้ามทางกฎหมาย

การพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการนิติบุคคลจะมี 3 รูปแบบ คือ การครบวาระ การเสียชีวิต และการลาออก ถ้าคอนโดที่คุณอยู่มีการตั้งนิติบุคคลจากเจ้าของร่วม ผู้อยู่อาศัยภายในอาคารชุดทุกคนที่มีการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถเข้าเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลได้ โดยผ่านการลงมติจากทางเจ้าของร่วมทั้งหมด ดังนั้นถ้าคุณอาศัยอยู่ภายในอาคารชุดจึงควรเข้าประชุมใหญ่และประชุมวิสามัญทุกรอบ เพื่อการเข้าถึงบทบาทของกรรมการนิติบุคคลและผู้จัดการนิติบุคคล ที่ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญในการดูแลเจ้าของร่วมภายในอาคารทั้งหมด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

นิติบุคคลอาคารชุด ควรจัด การฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หรือไม่

นิติบุคคลอาคารชุด ควรจัด การฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หรือไม่

นิติบุคคลอาคารชุด ควรจัด การฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หรือไม่

เมื่อเกิดอัคคีภัยการเอาตัวรอดของผู้ที่อยู่ภายในคอนโดและการช่วยเหลือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่างอาคารหรือ นิติบุคคล จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นจึงควรจะต้องมีการจัดฝึกอบรมการอพยพหนีภัยและการดับเพลิงเบื้องต้นรวมไปถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการดับไฟอยู่เสมอเพื่อทำให้ทุกคนภายในคอนโดได้รับความปลอดภัยสูงสุด

ปัญหาเรื่องอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากที่สุด และเป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงมาก เพราะสามารถทำให้เสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของผู้คนได้มากพอสมควร ซึ่งในประเทศไทยมีสถิติของการเกิดอัคคีภัยในช่วงปี 2550-2559 ที่สูงกว่า 1,500 ครั้งต่อปี และส่วนใหญ่มักเกิดกับอาคารสูง, อาคารที่มีขนาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้า โดยเกิดขึ้นมากกว่า 100 ครั้งภายใน 1 ปี สร้างความเสียหายมูลค่าสูง จุดนี้เองจึงทำให้กฎหมายมีการกำหนดให้จัดการฝึกอบรมเรื่องการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟประจำปีของกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และอาคารสูงต่าง ๆ

หนึ่งในนั้นคือโครงการคอนโดที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทางนิติบุคคลจะต้องมีการจัดฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยอย่างครบถ้วน เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในคอนโดและผู้อยู่อาศัย การจัดอบรมด้านการดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุการเกิดและช่วยการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายจนเกินไป รวมไปถึงต้องเรียนรู้เรื่องการประเมินสถานการณ์เพื่ออพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้มีภายในคอนโด สำหรับการระงับเหตุเพลิงไหม้โดยเฉพาะและจะต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ตามกฎหมายแล้วจะอ้างอิงตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2554 ที่หน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการใด ๆ ไม่มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟจะมีความผิดตาม พ.ร.บ ฉบับดังกล่าวและจะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งภายใน พ.ร.บ.นี้จะครอบคลุมไปทั้งโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร ที่จะต้องมีการฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี ไม่เช่นนั้นจะถือว่ากระทำผิดกฎหมายทันที

หน้าที่ความรับผิดชอบของการซ้อมหนีไฟ หรือการจัดอบรมและการฝึกซ้อมเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัยทั้งหมด จะขึ้นอยู่กับทางนิติบุคคลเป็นผู้จัดการ จะต้องมีประกาศบอกกับทางเจ้าของร่วมหรือลูกบ้านให้ชัดเจน เพื่อขอความร่วมมือในการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมการประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้ถึงวันฝึกซ้อมอย่างชัดเจน รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาอบรมและฝึกซ้อมได้อย่างสะดวก

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

ไฟฟ้าลัดวงจร

หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจร และเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของลูกบ้าน นิติบุคคลคอนโด ต้องรับผิดชอบไหม

หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจร และเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของลูกบ้าน นิติบุคคลคอนโด ต้องรับผิดชอบไหม

หนึ่งในเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในโครงการคอนโด คือ เหตุของไฟฟ้าลัดวงจรและกลายเป็นอัคคีภัยที่สร้างความเสียหายต่อลูกบ้าน และถือเป็นเหตุไม่คาดคิดที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเหตุร้ายในด้านอื่น ดังนั้นจึงเกิดเป็นคำถามว่าถ้ามีเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรจากส่วนกลางหรือส่วนของนิติบุคคล จนทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกบ้าน ทางนิติบุคคลของคอนโดจะต้องรับผิดชอบหรือไม่

หนึ่งในเรื่องสำคัญที่คนอยู่คอนโดควรรู้ คือ การเกิดอุบัติเหตุหรือการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและกลายเป็นอัคคีภัยภายในอาคาร  ถ้าเป็นความผิดมาจากส่วนของนิติบุคคล ผู้อยู่อาศัยจะต้องทำอย่างไร? ซึ่งคำตอบที่ชัดเจนที่สุด คือ เมื่อใดที่เหตุเกิดไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในส่วนกลางของคอนโด ตามกฎหมายแล้วจะต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ นิติบุคคลอาคารชุด ทั้งหมด และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับทาง Developer เนื่องมาจากเจ้าของร่วมที่ได้มีการซื้อห้องไว้ถือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งห้องของตนเองและพื้นที่ส่วนกลาง

ดังนั้นการรับผิดชอบเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรและกลายเป็นปัญหาอัคคีภัย ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ถ้าเป็นรูปแบบการเกิดในส่วนกลาง เพราะมาจากสภาพที่เสียหายและชำรุด ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง แต่ผู้อยู่อาศัยยังต้องจ่ายค่าส่วนกลางให้กับทางนิติบุคคล ความรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดจึงจะขึ้นอยู่กับนิติบุคคล แต่ถ้าเมื่อใดความเสียหายเกิดขึ้นจากภายในห้องของผู้อยู่อาศัยเอง ห้องที่เป็นต้นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและกลายเป็นเพลิงไหม้ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด ดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของร่วมภายในคอนโดส่วนใหญ่ จึงมีการซื้อประกันคอนโดติดไว้ด้วย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรู้สึกกังวลใจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นภายในห้อง เพราะบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของค่าเสียหายและค่าชดเชยโดยตรง

สำหรับนิติบุคคลเอง ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลที่มาจากบริษัทหรือนิติบุคคลที่เจ้าของร่วมเลือกเข้ามา จะมีการทำประกันภัยไว้ด้วยเช่นกัน เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นแบบไม่คาดคิด ทางบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเสียหายทั้งหมด จึงทำให้ลดความรู้สึกกังวลใจในเรื่องของค่าเสียหายต่าง ๆ ลงได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการการันตีว่าถ้าเกิดเหตุใด ๆ ขึ้นทางนิติบุคคลจะไม่หนีหายและสามารถรับผิดชอบทุกส่วนที่เกิดปัญหาได้แน่นอน

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ของนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ของนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ของนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

หนึ่งในเรื่องสำคัญของหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  โดยเฉพาะเรื่องของอัคคีภัย ที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากที่สุด ดังนั้นทุกปีจึงต้องมีการจัดฝึกอบรมและการประชุมเจ้าของร่วม เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด โดยการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของนิติบุคคลอาคารชุด คือ

1.แผนหนีไฟ

การจัดเตรียมแผนอพยพหนีไฟของโครงการคอนโด มีความสำคัญอย่างมาก จึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์ในการวางแผนฉุกเฉินสำหรับการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในอาคารและการดับไฟอย่างรวดเร็ว พร้อมทำให้ผู้อยู่อาศัยได้เรียนรู้ถึงหลักสังเกตสำคัญเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การเป็นหูเป็นตาให้แก่กัน เพื่อการอพยพหนีอย่างรวดเร็ว รวมถึงการแก้ปัญหาด้วยการดับไฟอย่างถูกต้อง จึงไม่ลุกลามไปสู่ส่วนอื่น ๆ และอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มวิธีเรียนรู้ของทางทีมงานอาคาร ทีมงานบริหารอาคาร ทีมของผู้พักอาศัย และทีมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างครบถ้วน เพื่อทำให้เหตุเพลิงไหม้ถูกระงับลงอย่างรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ภายในอาคารมากจนเกินไป

2.แผนป้องกันโรคระบาด

ยุค Covid-19 ผู้อยู่อาศัยจำเป็นต้องใส่ใจต่อความปลอดภัยให้มาก ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดที่จะต้องมีแผนการรับมือสถานการณ์ป้องกันโรคระบาด โดยจะต้องมีการนัดประชุมเจ้าของร่วม เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจต่อการเข้า-ออกอาคารคอนโด การฆ่าเชื้อก่อนเข้าอาคาร และการมาพบของผู้คนจากภายนอก รวมไปถึงการทำความเข้าใจเรื่องการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ส่วนกลาง นอกจากนี้ต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการกักตัว 14 วัน ให้ช่องทางการติดต่อกับนิติบุคคลสำหรับเจ้าของร่วมที่อาศัยภายในอาคารแล้วติดเชื้อโควิด มีการบ่งบอกถึงแผนรับมือต่าง ๆ ที่ชัดเจน เพื่อทำให้ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดรู้สึกสบายใจมากขึ้น พร้อมเป็นการช่วยยับยั้งไม่ให้การติดเชื้อที่เพิ่มสูงกว่าเดิม

3.แผนป้องกันภัยธรรมชาติ

แผนป้องกันภัยธรรมชาติ ที่ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือแผ่นดินไหว จำเป็นจะต้องถูกจัดทำขึ้นและมีการฝึกอบรมความพร้อมของพนักงานกับผู้อยู่อาศัยเช่นกัน เพราะเมื่อเกิดเหตุแล้วจะได้ช่วยชีวิตของคนในอาคารได้มากขึ้น จะมีลักษณะคล้ายกับแผนรับมือของการเกิดอัคคีภัย โดยจะต้องมีการอธิบายจุดสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถหลบหนีได้ทันวลาและปลอดภัยที่สุด พร้อมให้คำแนะนำวิธีการสังเกตหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในโครงการคอนโด รวมถึงการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุด มีการเผยแพร่เรื่องข้อปฏิบัติต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุ เพื่อลดความตื่นตระหนกและลดการสูญเสีย

การเตรียมความพร้อมในแผนรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ยังมีอีกหลากหลายข้อมูลและปัจจัย ซึ่งทางนิติบุคคลอาคารชุด จะต้องมีการจัดเตรียมทุกความพร้อมไว้เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้เจ้าของร่วมต้องได้รับอันตรายไปด้วย พร้อมการแจ้งเหตุเพื่อเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านการรับมือเหตุฉุกเฉิน จึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของนิติบุคคลอาคารชุดที่ต้องทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

งานบริหารนิติบุคคล หมายถึงอะไร

งานบริหารนิติบุคคล หมายถึงอะไร

งานบริหารนิติบุคคล หมายถึงอะไร

งานบริหารนิติบุคคลหรือที่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการจัดการนิติบุคคล จะเป็นไปโดยกฎหมาย ซึ่งจะมีอยู่ภายในอาคารชุดหรือคอนโดและโครงการหมู่บ้านต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาและมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง เพื่อทำให้เกิดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง การจัดการและการดูแลรักษาพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโครงการคอนโดหรือหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อผู้อยู่อาศัย

งานบริหารนิติบุคคลจะต้องถูกคัดเลือกให้กลายเป็น “คณะบริหารนิติบุคคล” และจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ที่ภายในคณะบริหารนิติบุคคลจะต้องมีผู้จัดการ 1 คน ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรืออาจจะเป็นนิติบุคคลจากการจัดจ้างบริษัท  มีการแต่งตั้งบุคคลธรรมดา 1 คน เพื่อเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคล ซึ่งการจัดตั้งจะเป็นได้ทั้งการจ้างจาก Developer โดยตรง หรือเป็นการประชุมเพื่อเลือกจากเจ้าของร่วม โดยจะต้องมีมติไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 จะต้องทำทันทีภายใน 30 วัน หลังจากการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว

โดยผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่คณะบริหารนิติบุคคลและผู้จัดการได้ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ไม่เคยต้องโทษหรือก่อเหตุด้านการทุจริต ไม่เป็นผู้ล้มละลาย และไม่เคยถูกมติถอดถอนจากที่อื่นมาก่อน นอกจากนี้ภายในคณะกรรมการนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการประมาณ 3-9 คน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมและจะต้องดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปีต่อ 1 คน เพื่อให้ตรงตามวาระ นอกจากนี้จะมีตำแหน่งของประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ที่จะอยู่ในกลุ่มของคณะบริหารนิติบุคคลด้วยเช่นกัน โดยงานบริหารนิติบุคคลจะมีดังนี้

 • ดูแลพื้นที่อาคารและพื้นที่ส่วนกลางโดยรวมทั้งหมดของโครงการคอนโดหรือหมู่บ้าน เพื่อให้คงสภาพการใช้งานได้ดีและมีความสวยงามแบบยั่งยืน
 • บำรุงรักษาและดูแลระบบภายในของอาคาร หรือโครงการหมู่บ้าน ทั้งไฟฟ้า ประปา ลิฟท์ ถนนใช้ร่วมกัน และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพื้นที่ส่วนกลาง
 • ดูแลด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางทางเข้า-ออก และพื้นที่ภายใน รวมไปถึงการตรวจสอบบุคคลภายนอก
 • จัดเตรียมแผนเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ, อัคคีภัย หรือโรคระบาด
 • ดูแลงานจราจรภายในโครงการคอนโดหรือหมู่บ้าน พร้อมจัดพื้นที่สำหรับการจอดรถที่มีความปลอดภัย
 • อำนวยความสะดวกและดูแลสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในส่วนกลาง เช่น สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, เครื่องออกกำลังกาย, สวนสาธารณะ และโซนต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอด
 • ดูแลและจัดการเรื่องระบบขยะ เพื่อทำให้เกิดความสะอาด ความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องแมลงหรือสัตว์ต่าง ๆ ที่จะมารบกวนผู้อยู่อาศัยได้
 • จัดการพื้นที่บริเวณรอบโครงการที่มีสวนหรือไม้ยืนต้น รวมไปถึงสนามหญ้า ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย

งานบริหารนิติบุคคลจะเป็นการดูแลตั้งแต่ส่วนกลางของโครงการพื้นที่ต่าง ๆ ไปจนถึงงานประชุมภายในของกลุ่มคณะกรรมการและเจ้าของร่วม ที่เรียกได้ว่าจะต้องมีการทำอย่างครบครัน ดังนั้นจึงมีทั้งนิติบุคคลที่มาจากการคัดเลือกกันเองของคนในโครงการคอนโดหรือหมู่บ้าน กับนิติบุคคลที่ทางเจ้าของโครงการหรือผู้บริหารงานขายเป็นผู้เลือกมาและเป็นการจ้างจากบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ แต่โดยรวมแล้วหน้าที่จะคล้ายคลึงกันและจะต้องทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความปลอดภัยกับความสะดวกสบายอย่างสูงสุด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

นิติบุคคลคอนโด กับ นิติบุคคลอาคารชุด มีความแตกต่างกันอย่างไร

นิติบุคคลคอนโด กับ นิติบุคคลอาคารชุด มีความแตกต่างกันอย่างไร

นิติบุคคลคอนโด กับ นิติบุคคลอาคารชุด มีความแตกต่างกันอย่างไร

การอยู่ร่วมกันของผู้อยู่อาศัยภายในคอนโด จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีคนกลางสำหรับการดูแลพื้นที่ส่วนรวม การดูแลเจ้าของร่วมและการไกล่เกลี่ยในเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในคอนโด ดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของนิติบุคคลที่จะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งถ้าถามว่านิติบุคคลคอนโดกับนิติบุคคลอาคารชุด มีความแตกต่างกันอย่างไร? สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าเหมือนกัน จะมีต่างเพียงแค่การคัดสรรเท่านั้น ส่วนในเรื่องหน้าที่แล้วจะเหมือนกันทั้งหมด  ซึ่งหน้าที่หลักของนิติบุคคลคอนโด คือ

 • ขอบเขตหน้าที่สำคัญ คือ การดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลาง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกกลางของคอนโด
 • อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยให้กับเจ้าของร่วมภายในคอนโด
 • จัดดำเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ และเป็นผู้ที่จะคอยสรุปวาระการประชุม ที่ได้มาจากคณะกรรมการและลูกบ้าน
 • จัดทำกฎระเบียบของการอยู่อาศัยร่วมกันภายใต้กฎหมายอย่างชัดเจน
 • มีหน้าที่ในการเรียกเก็บค่าส่วนกลาง เพื่อบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลางกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในคอนโด
 • เมื่อมีสถานการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทางนิติบุคคลต้องเป็นผู้ที่เตรียมความพร้อมและให้ความรู้ผู้ที่อยู่ภายในคอนโด
 • คอยตรวจตราและสอดส่องไม่ให้ใครทำผิดกฎ
 • มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องภายในอาคาร และพื้นที่ใช้สอยที่เป็นส่วนกลางทั้งหมด
 • จัดการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย โดยจะต้องดูแลในส่วนนี้ให้ดี มีการตรวจสอบประวัติของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียด เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
 • ดูแลไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่มาสร้างความวุ่นวาย หรือความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัย
 • ไกล่เกลี่ยปัญหาเพื่อนบ้านก่อกวน หรือเป็นการสร้างความเดือดร้อนที่อาจกลายเป็นการทะเลาะกัน
 • จัดจ้างผู้ดูแลและทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ
 • นำเสนอการซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมไปถึงการติดตั้งสัญญาณเพื่อความปลอดภัย เพื่อนำมาสู่ความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดทั้งหมด
 • ดูแลสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ของคอนโดที่อยู่ในบริเวณส่วนกลาง
 • ออกหนังสือตักเตือน หรือมีการเรียกเจ้าของห้องที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นมาพูดคุยกัน
 • ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในกรณีลูกบ้านทำผิดกฎหมายหรือเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
 • จัดฝึกอบรมความปลอดภัย ทั้งผู้ที่อยู่ภายในอาคารชุดและพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอาคารทุกคน

นิติบุคคลคอนโดหรือนิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่เดียวกัน คือ การดูแลความสงบเรียบร้อยและการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะมี 2 รูปแบบ คือ การสรรหาจากทาง Developer หรือผู้พัฒนาโครงการ ที่ทำงานในรูปแบบของ บริษัทนิติบุคคลอาคารชุด และอีกหนึ่งรูปแบบจะเป็นการจัดตั้งจากคณะกรรมการนิติบุคคล ที่จะมีตัวแทนของลูกบ้านหรือเจ้าของห้องภายในคอนโดมาเป็นผู้เลือก

ดังนั้นความต่างจึงมีเพียงแค่การเลือกจากผู้พัฒนาโครงการและการเลือกจากเจ้าของร่วมกันเอง ซึ่งบริษัทนิติบุคคลจะถูกจ้างเพื่อให้เข้ามาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ แต่ถ้าเป็นในรูปแบบของการเลือกหรือคัดสรรกันเองจากเจ้าของร่วม อาจจะเลือกเป็นใครก็ได้ที่เป็นลูกบ้านภายในคอนโดที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างสะดวกและพูดคุยหรือไกล่เกลี่ยกันได้ง่ายมากขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

การป้องกันและกำจัดแมลง เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของ นิติบุคคลคอนโด ใช่หรือไม่

การป้องกันและกำจัดแมลง เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของ นิติบุคคลคอนโด ใช่หรือไม่

การป้องกันและกำจัดแมลง เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของ นิติบุคคลคอนโด ใช่หรือไม่

การอยู่อาศัยในกลุ่มคนหมู่มากบนคอนโดหรืออาคารชุด มักจะมาพร้อมกับแมลงต่าง ๆ ที่มาได้จากพื้นที่ใกล้เคียงและมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ ยิ่งถ้ามีการประกอบอาหารภายในห้องคอนโดด้วยแล้ว การปรากฏตัวของแมลงสาบหรือหนูย่อมมีมากขึ้นแน่นอน แต่ถ้าปัญหาลุกลามจนกลายเป็นการทำให้เกิดความเสียหายภายในอาคารโดยรวม จะทำให้ เกิดคำถามจากผู้อยู่อาศัยว่านิติบุคคลคอนโด จะมีหน้าที่ในการป้องกันและกำจัดแมลงหรือไม่?

ถ้ามีปัญหาเรื่องแมลงและหนูภายในอาคาร ที่ทำให้เกิดความเสียหายลุกลามไปทั่วคอนโด นิติบุคคลต้องเป็นผู้จัดการเพื่อกำจัดแมลงและป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น พร้อมทำมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหา แต่จะทำหน้าที่ส่วนใหญ่ในด้านการดูแลและป้องกันบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด รวมไปถึงระบบรวมของอาคารชุด แต่ถ้าเป็นปัญหาภายในห้องคอนโด เจ้าของร่วมจะต้องเป็นผู้จัดการเอง ถึงสามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจนว่าหน้าที่ส่วนหนึ่งของนิติบุคคลคอนโด คือ การป้องกัน การกำจัด และการดูแลเรื่องแมลงกับสัตว์กัดแทะอย่างหนู ไม่ให้เข้ามาทำลายพื้นที่ส่วนกลางและไม่ทำให้ลูกบ้านเกิดความเดือดร้อน แต่ถ้าเมื่อใดที่เกิดขึ้นเพียงแค่ภายในห้องใดห้องหนึ่ง เจ้าของห้องจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันและกำจัดเองทั้งหมด

หน้าที่ของนิติบุคคลจะดำเนินการในเรื่องของส่วนรวมภายในโครงการคอนโดเป็นหลัก เน้นพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเป็นไปอย่างดีเยี่ยม ได้รับความสะดวก และความปลอดภัย พร้อมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นภายในโครงการ แต่ถ้าเป็นปัญหาที่เกิดภายในห้องจะไม่เกี่ยวกับทางนิติบุคคล แต่สำหรับการป้องกันและกำจัดแมลงแล้ว ถ้ามีการทำงานอย่างเป็นระบบ ย่อมส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัยทุกห้องแน่นอน

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

หากลูกบ้านมีการค้างชำระค่าส่วนกลาง นิติบุคคลสามารถเก็บค่าปรับได้หรือไม่

หากลูกบ้านมีการค้างชำระค่าส่วนกลาง นิติบุคคลสามารถเก็บค่าปรับได้หรือไม่

หากลูกบ้านมีการค้างชำระค่าส่วนกลาง นิติบุคคลสามารถเก็บค่าปรับได้หรือไม่

การอยู่อาศัยร่วมกันของโครงการหมู่บ้านหรือคอนโด หนึ่งในเรื่องสำคัญที่มักจะมีปัญหาเสมอ คือ การจ่ายค่าส่วนกลาง  เพราะมักจะมีหลายบ้านหรือหลายห้องที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง โดยมาจากหลายปัจจัย จึงทำให้กลายเป็นปัญหาที่นิติบุคคลจะต้องเข้ามาจัดการโดยตรง เนื่องมาจากเงินในส่วนนี้จะใช้เพื่อการดูแลประโยชน์ของลูกบ้านทุกคน จึงเกิดเป็นคำถามว่าถ้ามีลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง ทางนิติบุคคลจะสามารถเก็บค่าปรับได้หรือไม่

การเสียค่าปรับให้กับทางนิติบุคคลในเรื่องของค่าส่วนกลาง มีตัวบทกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเจน ตาม พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 ที่จะมีเรื่องของการไม่จ่ายค่าส่วนกลาง นิติบุคคลสามารถออกหนังสือแจ้งเตือนหรือมีการพูดคุยกัน เพื่อตกลงและไกล่เกลี่ย ถ้ามีการชำระค่าส่วนกลางล่าช้า ทางนิติบุคคลจะสามารถเรียกเก็บค่าปรับได้ในจำนวน 10-15 เปอร์เซ็นต์ของยอดที่ต้องชำระทั้งหมด แต่ถ้าเมื่อใดที่ไม่ชำระเกินกว่า 3 เดือน จะสามารถระงับบริการใช้พื้นที่ส่วนกลางในบางพื้นที่ได้ เช่น สระว่ายน้ำ, Co-Working Space, ฟิตเนส หรือการไม่เก็บขยะ เป็นต้น แต่ถ้าเมื่อใดที่ค่าส่วนกลางค้างเกินกว่า 6 เดือน จะถูกระงับการทำนิติกรรม จึงไม่สามารถจดทะเบียนเสร็จในการโอนหรือการซื้อขายได้ ซึ่งถ้าเกินกว่า 6 เดือนแล้วยังคงค้างชำระ ทางนิติบุคคลจะสามารถดำเนินการฟ้องร้องลูกบ้าน เพื่อบังคับชำระหนี้ได้ทันที

สำหรับผู้ที่อยู่โครงการคอนโดหรืออาคารชุด ทางนิติบุคคลจะต้องมีการออกหนังสือแจ้งเตือนและถ้าในระยะเวลา 6 เดือน ยังไม่มีการมาชำระ นิติบุคคลจะสามารถเรียกเก็บค่าปรับได้ไม่เกินกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ของยอดที่ต้องชำระทั้งหมด แต่ถ้าเกิน 6 เดือนออกไปแล้ว จะสามารถเรียกค่าปรับได้สูงสุดไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ พร้อมการถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ออกเสียงหรือลงคะแนนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมภายในโครงการ ทั้งยังไม่สามารถที่จะซื้อ-ขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ใด ๆ ได้อีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/