คอนโดเก่า สามารถเปลี่ยนนิติบุคคลได้หรือไม่

คอนโดเก่า สามารถเปลี่ยนนิติบุคคลได้หรือไม่

คอนโดเก่า สามารถเปลี่ยนนิติบุคคลได้หรือไม่

การอยู่อาศัยบนอาคารชุดหรือคอนโด ไม่ว่าจะเป็นคอนโดเก่าหรือคอนโดใหม่ ลูกบ้านที่มีการจ่ายค่าส่วนกลางตามปกติ มีการเข้าประชุมสามัญและทั่วไปเสมอ จะสามารถเปลี่ยนนิติบุคคลได้ แต่ทั้งนี้นิติบุคคลจะต้องมีการดำเนินงานอย่างไม่ถูกต้องหรือลูกบ้านมีการลงมติร่วมกันเท่านั้น จึงจะสามารถปรับเปลี่ยนนิติบุคคลใหม่ได้

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด รวมไปถึงผู้จัดการ จะมีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด โดยในแต่ละคอนโดจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และเมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 9 คน พร้อมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่คราวละ 2 ปี แต่ถ้าในขณะที่ทำงานอยู่ กลับไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มของลูกบ้านที่มีการเข้าประชุมอย่างครบถ้วน และไม่เคยทำผิดกฎใด ๆ ของทางอาคารชุด พร้อมการมีหลักฐานชัดเจน ในเรื่องของความผิดนิติบุคคล ลูกบ้านจะสามารถรวมตัวกันเพื่อดำเนินการขอเปลี่ยนนิติบุคคลใหม่ได้ แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลอาคารชุดแบบว่าจ้างมา ลูกบ้านจะสามารถยื่นต่อทางบริษัทผู้พัฒนาหรือบริษัทนิติบุคคล เพื่อการเปลี่ยนตัวและอาจจะถึงขั้นเลิกจ้างและเปลี่ยนบริษัทใหม่เลยทีเดียว

ดังนั้นคำตอบของการอยู่คอนโดเก่าและต้องการเปลี่ยนนิติบุคคลใหม่ สามารถทำได้! เพียงแต่จะต้องมีพยานและหลักฐานที่สามารถนำไปยื่นร้องเรียนบริษัทนิติบุคคล หรือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีหน้าที่โดยตรงในด้านจัดการนิติบุคคล เพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้อยู่อาศัยมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถยื่นเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อการลงมติให้นิติบุคคลอาคารชุดถูกเปลี่ยนใหม่ได้อีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

สิทธิของลูกบ้านในคอนโด มีอะไรบ้าง

สิทธิของลูกบ้านในคอนโด มีอะไรบ้าง

สิทธิของลูกบ้านในคอนโด มีอะไรบ้าง

เมื่อคุณซื้อห้องคอนโดในการอยู่อาศัย เรื่องสำคัญที่คุณควรจะต้องตรวจสอบ คือ สิทธิของลูกบ้านภายในคอนโด ที่คุณจะสามารถปฎิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและไม่ละเมิดสิทธิจนอาจกลายเป็นปัญหาได้ ซึ่งผู้อยู่อาศัยคอนโดบางรายอาจจะยังไม่รู้ว่าสิทธิของลูกบ้านนั้นมีอะไรบ้าง จึงอาจจะทำให้กลายเป็นการถูกเอาเปรียบได้ง่าย ดังนั้นลองมาดูว่าสิทธิ์ของลูกบ้านคอนโดที่แท้จริง มีอะไรบ้าง

 • ลูกบ้านคอนโดหรือถูกเรียกว่าเจ้าของร่วม จะมีหน้าที่ในการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อเข้าควบคุมและดูแลการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดต่อไป
 • ลูกบ้านคอนโดจะเป็นผู้ที่ร่วมกันในการตรวจสอบงานบริหารของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของทางกฎหมายอย่างถูกต้อง
 • ลูกบ้านคอนโดมีสิทธิ์ในการตกแต่งห้องชุดของตัวเอง เพียงแต่จะต้องมีการแจ้งนิติบุคคลในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือตกแต่งนิติบุคคลทุกครั้ง
 • มีสิทธิ์ในการเข้าประชุมสามัญและวิสามัญ ซึ่งการประชุมทุกครั้งจะต้องมีเจ้าของร่วมให้ครบองค์ประชุม 1 ใน 4 จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ได้
 • ลูกบ้านคอนโดจะมีสิทธิ์ในการสมัคร เพื่อเป็นคณะกรรมการอาคารชุดได้เสมอ หน้าที่สำคัญของลูกบ้านคอนโด คือ การออกสิทธิ์เพื่อโหวตเลือกคณะกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคล รวมไปถึงการออกความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยโดยรวม ทั้งยังสามารถคัดค้านเพื่อให้แก้ไขข้อบังคับหรือกฎระเบียบใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง
 • มีหน้าที่ในการชำระค่าส่วนกลางให้ครบทุกเดือน และจ่ายค่าน้ำ-ไฟ หรือค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
 • มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินภายในของตนเอง และตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของห้อง รวมไปถึงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยส่วนตัว
 • ลูกบ้านสามารถที่จะร้องเรียนนิติบุคคลของอาคารชุดได้ ถ้ามีหลักฐานที่ชี้ชัดว่านิติบุคคลไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการทำทุจริต การทำผิดสัญญา หรือการละเลยหน้าที่ปฏิบัติ

สิทธิของลูกบ้านที่ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านจะมีอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคุณจึงไม่ควรละเลยเรื่องการประชุม, การออกเสียงในการโหวตทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้จัดการ เพื่อทำให้คุณทำหน้าที่ตามสิทธิได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

วิธีในการดูแลลูกบ้านที่ติดโควิด-19

นิติบุคคล คอนโด มีวิธีในการดูแลลูกบ้านที่ติดโควิด-19 อย่างไร

นิติบุคคล คอนโด มีวิธีในการดูแลลูกบ้านที่ติดโควิด-19 อย่างไร

การอาศัยอยู่ภายในคอนโดหรืออาคารชุด จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิค 19 ที่สูงมาก เพราะต้องมีการเข้าและออกของผู้อยู่อาศัยกับผู้ที่มาติดต่อกันตลอดทั้งวัน ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่นิติบุคคลคอนโดพบว่ามีลูกบ้านเกิดติดเชื้อโควิค จำเป็นจะต้องมีวิธีการดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ทำให้ผู้อยู่อาศัยคนอื่นตื่นตระหนกและไม่แพร่ระบาดเชื้อมากขึ้น

เมื่อรู้ว่าลูกบ้านห้องใดติดเชื้อโควิค 19 สิ่งที่นิติบุคคลควรทำ คือ การติดต่อกับลูกบ้านห้องนั้นผ่านทางโทรศัพท์ภายใน เพื่อการกักตัวและช่วยในเรื่องของการรับส่งอาหารอย่างปลอดภัยที่สุด ทั้งยังเป็นการช่วยลดความตึงเครียดของลูกบ้านที่ติดเชื้อโควิด นอกจากนี้ควรมีการติดต่อหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องด้านการรักษา แจ้งเรื่องการรักษาให้ลูกบ้านอย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้ลูกบ้านได้รับการดูแลรักษาทันที ถ้าเป็นการรับตัวลูกบ้านออกไปเพื่อรักษาที่โรงพยาบาลหรือศูนย์พักคอย ทางนิติบุคคลจะต้องดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในห้องของลูกบ้านผู้ติดเชื้อทันที และจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินภายในห้อง ไม่ให้เกิดการสูญหายหรือการโจรกรรมใด ๆ  

พร้อมการติดต่อหน่วยงานให้เข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั่วทุกบริเวณ ที่ผู้ติดเชื้อระบุไว้ภายใน Timeline จากนั้นทำการประกาศให้ห้องอื่น ๆ ได้รู้อย่างทั่วถึง ปิดพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นโซนสาธารณะ มีการจ้างบริษัททำความสะอาดเข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทุกบริเวณของคอนโด เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ควรมีบริการด้านสุ่มตรวจผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในอาคารชุด รวมไปถึงกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของนิติบุคคลเอง จำเป็นจะต้องมีการตรวจอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน

ส่วนลูกบ้านที่เลือกจะรักษาตัวแบบ Home Isolation ทางนิติบุคคลสามารถช่วยเหลือด้วยการติดต่อหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้ามาดูแลด้านการส่งยา อาหาร และการดูแลโดยรวมทั้งหมด เพื่อทำให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ทำให้ผู้อื่นต้องติดเชื้อไปด้วย ทั้งยังต้องดูแลในเรื่องของการเข้า-ออก ที่จะต้องมีการตรวจอุณหภูมิและมีระบบการฆ่าเชื้อทางเข้า-ออกที่ดี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่จะเพิ่มขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

หากน้ำในห้องลูกบ้านไม่ไหล ทางนิติบุคคลคอนโด สามารถช่วยอะไรเราได้บ้าง

หากน้ำในห้องลูกบ้านไม่ไหล ทางนิติบุคคลคอนโด สามารถช่วยอะไรเราได้บ้าง

หากน้ำในห้องลูกบ้านไม่ไหล ทางนิติบุคคลคอนโด สามารถช่วยอะไรเราได้บ้าง

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในคอนโดหรืออาคารชุด ลูกบ้านสามารถติดต่อกับทางนิติบุคคลได้ เพียงแต่เรื่องที่สามารถติดต่อนั้น อาจจะปัญหาของการใช้งานส่วนกลางที่ส่งผลมาถึงปัญหาภายในห้อง แต่ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะที่เกิดจากความเสียหายหรือไม่ได้จ่ายค่าน้ำ อาจจะกลายเป็นการขอคำแนะนำได้ ดังเช่นเรื่องน้ำภายในห้องไม่ไหลที่อาจเกิดจากปัญหาของอาคาร ถ้าเป็นหลายห้องแล้วมีการสอบถามไปทางนิติบุคคล นั่นหมายความว่านิติบุคคลคอนโดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและเรียกช่างอาคารตรวจสอบทันที

ปัญหาเรื่องของน้ำไม่ไหลภายในห้องของเจ้าของร่วม ถ้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากส่วนกลางหรือเป็นปัญหาภายในอาคารโดยรวม ทำให้หลายห้องต้องได้รับผลกระทบเรื่องน้ำไม่ไหลไปด้วย ทางนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้เข้ามาดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้น้ำสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ นอกจากนี้ถ้ามีการส่งบิลแจ้งค่าน้ำล่าช้า จนทำให้ลูกบ้านจ่ายได้ไม่ทันเวลา ทางนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้เข้ามาแก้ไขทั้งหมด เนื่องมาจากปัญหาเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นจะกระทบต่อการบริหารจัดการคอนโดได้มากพอสมควร

ซึ่งนิติบุคคลนั้นมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบอาคารมาอยู่แล้ว เช่น ปัญหาน้ำไม่ไหล ไฟดับ น้ำรั่ว ไฟรั่ว ลิฟท์เสีย และอีกหลากหลายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากระบบภายในผิดปกติหรือเสียหาย ดังนั้นทางนิติบุคคลจึงจะต้องเป็นผู้ จัดการแก้ไข แต่ถ้าเป็นปัญหาภายในห้องของทางเจ้าของร่วมเอง ส่วนนี้เจ้าของร่วมจะต้องเรียกช่างมาซ่อมแซม แก้ไข หรือถ้าเป็นการค้างชำระค่าน้ำจะต้องรีบนำไปจ่าย พร้อมเสียค่าปรับต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางเจ้าของร่วมจะต้องเป็นผู้จัดการเอง จะไม่เกี่ยวข้องกับทางนิติบุคคล

ปัญหาระบบจ่ายน้ำประปาภายในคอนโดที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้จัดการ คือ ปัญหาน้ำไม่ไหลหรือไหลน้อย น้ำไหลไม่แรง จนทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งภายในคอนโดจะมีการใช้ถังเก็บน้ำและการใช้ปั๊มน้ำ เพื่อดันน้ำไปสู่ห้องต่าง ๆ และทำให้ใช้งานได้ดีในทุกห้อง ซึ่งถ้าเกิดปัญหาอาจจะหมายถึงสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดความเสื่อมสภาพหรือเสียหาย ดังนั้นทางนิติบุคคลต้องให้ช่างอาคารหรือจ้างช่างนอก เข้ามาดูแลเพื่อทำให้สามารถกลับไปใช้งานได้ดีดังเดิม

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : http://www.pmserviceth.com/

งานดูแลสวน

งานดูแลสวน หรือ พื้นที่สีเขียวบริเวณคอนโด เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดใช่หรือไม่

งานดูแลสวน หรือ พื้นที่สีเขียวบริเวณคอนโด เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดใช่หรือไม่

หนึ่งในพื้นที่สำคัญของคอนโด คือ พื้นที่สวนและโซนสีเขียวทั้งหมดของโครงการ ที่จะต้องมีผู้ดูแลเรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละชนิดที่ถูกปลูกอยู่ การทำให้เกิดความสะอาด เก็บเศษใบไม้ และดูแลส่วนรวมทั้งหมด เพื่อทำให้สวนยังคงสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยที่เข้ามาใช้งาน ซึ่งผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการดูแลส่วนนี้คือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับมอบหมายมาโดยตรงนั่นเอง

ถ้าพูดถึงการดูแลสวนส่วนกลางของอาคารชุดหรือคอนโด ย่อมเป็นหน้าที่ในการดูแล ฟื้นฟู ปรับปรุง และปกป้องพื้นที่ของนิติบุคคลที่จะต้องเป็นผู้จัดการทุกเรื่องโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการประเมินเรื่องของสภาพความเสื่อม การบำรุงรักษาต้นไม้ การใส่ปุ๋ย การตัดกิ่งที่มีขนาดใหญ่และอาจเป็นอันตราย การดูแลสนามหญ้า การดูแลพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นโซนสวนทั้งหมด รวมไปถึงการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเก้าอี้นั่ง หรือการมีเครื่องออกกำลังกายภายในสวน ให้ต้องสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของร่วมหรือผู้อยู่อาศัยภายใน

พร้อมการประเมินดูว่าควรมีการส่งเสริม หรือจัดทำเรื่องใดเพิ่มภายในสวนเป็นพิเศษหรือไม่? เพื่อทำให้สร้างประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยมากขึ้น แล้วนำเข้าที่ประชุมเพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการและเจ้าของร่วม เมื่อความคิดเห็นผ่านแล้วทางผู้จัดการนิติบุคคลต้องนำเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายมาไปจัดการให้เรียบร้อย แล้วกลายเป็นประโยชน์ส่วนรวมที่ใช้งานได้จริง ส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ภายในคอนโดสามารถเข้ามาร่วมใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลที่กล่าวถึงนี้จะเป็นทั้งสวนสีเขียวและพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของตัวโครงการ เพราะทุกส่วนภายในคอนโดที่ถือเป็นพื้นที่ส่วนกลาง นิติบุคคลจะมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีแบบยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : http://www.pmserviceth.com/

งานบริหาร นิติบุคคลคอนโด มีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

งานบริหาร นิติบุคคลคอนโด มีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

งานบริหาร นิติบุคคลคอนโด มีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดและการดูแลในส่วนต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วม ได้อยู่กันอย่างสงบสุข มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นการบริหารนิติบุคคลจึงถือว่ามีความสำคัญต่อผู้อยู่คอนโดในยุคนี้เป็นอย่างมาก โดยหน้าที่หลัก คือ

 • การดูแล การฟื้นฟู หรือเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่อง ให้กับทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโด
 • การจัดเตรียมและดูแลให้อุปกรณ์ส่วนกลาง สามารถใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย และให้ประโยชน์สูงสุด
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการคอนโด ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความสงบ และไม่เกิดปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ดูแลด้านความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ด้วยการจัดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด
 • มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทำระเบียบการ และการจัดดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมด
 • มีการประเมินสภาพและนำเสนอ แผนด้านการปรับปรุงให้กับเจ้าของร่วม เพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนกลางได้มากที่สุด
 • ดูแลอาคารและพื้นที่โดยรวม ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางให้ยังคงสภาพของการใช้งานที่มีความสวยงามแบบยั่งยืน
 • จัดทำระบบบำรุงรักษาส่วนต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ลิฟท์ และส่วนอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในคอนโด
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยของทางเข้า-ออก และการเข้ามาทำธุระของบุคคลภายนอก
 • จัดเตรียมแผนรับมือและแผนป้องกัน สำหรับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
 • จัดระเบียบงานด้านจราจร การดูแลรักษาความปลอดภัยที่จอดรถ
 • จัดระเบียบเรื่องการจัดเก็บขยะ การป้องกันแมลง และสัตว์มีพิษต่าง ๆ
 • ดูแลงานสวน งานไม้ยืนต้น สนามหญ้า และส่วนต่าง ๆ ที่เป็นสวนรอบอาคาร ให้ยังคงมีทัศนียภาพที่ดีและปลอดภัยต่อการใช้งาน

งานบริหารนิติบุคคลยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องทำร่วมกับผู้ที่เป็นเจ้าของห้อง หนึ่งในนั้นคือการประชุมประจำปีและการประชุมวิสามัญ พร้อมไปด้วยการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ แบบเร่งด่วน ที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนิติบุคคลและเจ้าของร่วม ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดทั้งหมด ดังนั้นงานบริหารนิติบุคคลในปัจจุบันจึงถือว่ามีความสำคัญมากและจำเป็นจะต้องคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านจัดการปัญหาต่าง ๆ ภายในคอนโด รวมไปถึงความรู้เรื่องกฎหมายอย่างครบถ้วน เพื่อทำให้การอยู่อาศัยภายในอาคารชุดเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : http://www.pmserviceth.com/

งานบริหาร นิติบุคคลคอนโด ทำอะไรบ้าง

งานบริหาร นิติบุคคลคอนโด ทำอะไรบ้าง

งานบริหาร นิติบุคคลคอนโด ทำอะไรบ้าง

สำหรับนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว จะมีหน้าที่ในการดูแลและจัดการเรื่องของทรัพย์สินส่วนกลาง โดยจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จะต้องประกอบไปด้วยคณะกรรมการควบคุม, ผู้จัดการ, ประธาน และรองประธานอย่างครบถ้วน เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาคารชุดแต่ละแห่งจะต้องมีระเบียบและข้อบังคับภายใน ที่ผู้อยู่อาศัยจะต้องทำตามและมักจะมีเนื้อหาส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน แต่จะมีเพียงแค่บางจุดที่แตกต่างกันออกไป แม้กระทั่งการเลือกนิติบุคคลจะแตกต่างด้วยเช่นกัน เพราะคอนโดบางแห่งอาจเลือกเป็นนิติบุคคลจากการจ้างบริษัทเข้ามาเป็นผู้จัดการ แต่ในบางแห่งจะเป็นการเลือกจากเจ้าของร่วม โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ Developer และเจ้าของร่วมเป็นหลัก โดยหน้าที่ของงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด คือ

 • ดูแลรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลาง ให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเสมอ
 • ดูแลการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยตลอดเวลา
 • เพิ่มมูลค่า การใช้งาน และการสร้างประโยชน์ของทรัพย์สินส่วนกลางให้มากขึ้น
 • ช่วยกำหนดนโยบาย ระเบียบการอยู่อาศัย และวางแผน เพื่อจัดการดำเนินงานเรื่องของการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้มีประโยชน์และใช้งานได้คุ้มค่าเสมอ
 • ประเมินสภาพและนำเสนอแผนการปรับปรุงของทรัพย์สินส่วนกลาง รวมไปถึงบริการต่าง ๆ ที่เจ้าของร่วมควรได้รับ
 • ดูแลอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง รวมไปถึงสวนสาธารณะของโครงการให้มีสภาพใช้งานได้ดีอย่างยั่งยืน
 • บำรุงรักษาระบบภายในของอาคาร ทั้งไฟฟ้า ประปา และลิฟต์ เป็นต้น
 • ดูแลเรื่องงานระบบรักษาความปลอดภัย การเข้า-ออกของคนในโครงการ และบุคคลภายนอก
 • เตรียมแผนเพื่อรับมือและป้องกันเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัย โรคระบาด หรือภัยจากธรรมชาติ
 • ดูแลและจัดการเรื่องงานจราจรกับการจอดรถภายในพื้นที่โครงการคอนโด
 • จัดการเรื่องขยะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดพื้นที่ทิ้งขยะไว้อย่างถูกต้อง มีการป้องกัน และกำจัดแมลงต่าง ๆ ไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัย

งานบริหารนิติบุคคล เมื่อประเมินโดยรวมแล้วจะมีหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด คือ การดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง การฟื้นฟูและการเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่อง พร้อมการดำเนินงานที่จะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ทุกโครงการอาคารชุดต้องมีและต้องดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดอย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้เกิดการดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารชุดได้อย่างดีเยี่ยม สร้างประโยชน์ให้กับผู้อยู่อาศัยและให้ความคุ้มค่าสูงสุด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : http://www.pmserviceth.com/

เมื่อการสร้างคอนโดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นิติบุคคลคอนโด จะเข้ามาทำงานตอนไหน

เมื่อการสร้างคอนโดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นิติบุคคลคอนโด จะเข้ามาทำงานตอนไหน

เมื่อการสร้างคอนโดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นิติบุคคลคอนโด จะเข้ามาทำงานตอนไหน

เมื่อคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ และเริ่มมีการจัดระบบอย่างชัดเจนภายในอาคารชุด นิติบุคคลจะเริ่มมีบทบาทในการดูแลผู้อยู่อาศัย ส่วนของเวลาในการจัดตั้งคณะบริหารนิติบุคคล จะขึ้นอยู่กับทาง Developer หรือผู้ประกอบการและเจ้าของร่วม ที่จะตัดสินใจว่าจะคัดเลือกเป็นบริษัทนิติบุคคลเข้ามาประกอบการเอง หรือจะใช้เป็นคณะบริหารนิติบุคคลที่มาจากเสียงข้างมากของผู้ที่เป็นเจ้าของห้อง เมื่อใดที่เริ่มมีการประชุมเจ้าของร่วมและมีการลงมติเพื่อเลือกผู้จัดการกับคณะกรรมการนิติบุคคลแล้ว จะต้องยื่นเรื่องเพื่อจดทะเบียนนิติบุคคลภายใน 30 วัน จึงจะกลายเป็นคณะบริหารนิติบุคคลที่สมบูรณ์แบบ

หลังจากการส่งมอบหน้าที่ของการดูแลส่วนกลางคอนโดสู่นิติบุคคลแล้ว จะต้องมีการยื่นจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุดที่จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม และหลังการจดทะเบียนแล้วจะต้องมีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมครั้งแรกภายในระยะเวลา 6 เดือน พร้อมการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อเห็นชอบข้อบังคับต่าง ๆ และการเลือกผู้จัดการนิติบุคคล รวมถึงการลงมติในเรื่องการจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและจะต้องมีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญอีกปีละ 1 ครั้งเรื่อย ๆ ทุกปี

ภายในคณะบริหารนิติบุคคลจะต้องมีผู้จัดการจำนวน 1 คน ซึ่งถ้าเป็นการจัดตั้งนิติบุคคล เจ้าของร่วมจะต้องมีการแต่งตั้งบุคคลธรรมดาและจะต้องมีการออกคะแนนเสียง โดยจะต้องได้รับเสียงที่มากกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จึงจะได้รับเลือกเป็นผู้จัดการนิติบุคคล ที่จะต้องนำหลักฐานหรือสัญญาจ้างไปจดกับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินต่อไป ส่วนของคณะกรรมการนิติบุคคล ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 3-9 คนแล้วแต่ขนาดของโครงการ โดยผู้เป็นกรรมการจะดำรงตำแหน่งเพียงแค่ครั้งละ 2 ปี และจะต้องจดทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลา 30 วัน

ประธานกรรมการเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญในคณะกรรมการนิติบุคคล โดยจะมีทั้งตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการอย่างละ 1 ตำแหน่ง ซึ่งจะมีหน้าที่สำคัญในการเรียกประชุม หลังจากการได้นิติบุคคลอาคารชุดและคณะบริหารนิติบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้ามาทำงานได้ทันที เจ้าของร่วมที่อยู่ในฐานะลูกบ้านจะตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคลได้ รวมไปถึงการเข้าร่วมประชุม เพื่อลงมติในเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเจ้าของร่วมทุกคนสามารถนำเสนอหรือแย้งเรื่องราวต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมได้ เพื่อทำให้การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปอย่างสงบสุขและให้ประโยชน์ต่อเจ้าของร่วมทุกคนอย่างเต็มที่

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : http://www.pmserviceth.com/

อะไรบ้างที่เกินอำนาจหรือขอบเขตของนิติบุคคลอาคารชุด

อะไรบ้างที่เกินอำนาจหรือขอบเขตของนิติบุคคลอาคารชุด

อะไรบ้างที่เกินอำนาจหรือขอบเขตของนิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคลอาคารชุดหรือคอนโด เป็นผู้จัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการนิติบุคคลและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ที่จะรวมกันเป็นผู้บริหารอาคารชุดแล้วปฏิบัติงาน เพื่อให้ตรงไปตามข้อบังคับที่มีการจัดประชุมและการจัดระเบียบต่าง ๆ ภายในที่เป็นไปตามกฎใหม่ โดยสามารถเลือกได้จากนิติบุคคลที่มาจากการร่วมลงมติเจ้าของร่วมหรือที่เรียกว่านิติบุคคลอาคารชุดบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่เกิดจากการว่าจ้างได้ทั้งหมด แต่จะมีเพียงแค่บางเรื่องเท่านั้นที่ถือว่าเกินกว่าขอบเขตหน้าที่ของนิติบุคคลจะเข้าไปยุ่งหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง คือ

 • ไม่มีสิทธิ์ในการตัดน้ำ ตัดไฟของลูกบ้านที่มีปัญหาไม่จ่ายค่าส่วนกลาง
 • ไม่มีสิทธิ์ในการยึดพื้นที่จอดรถของลูกบ้านที่มีปัญหาไม่จ่ายค่าส่วนกลาง เพราะจะถือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ทันที
 • ไม่มีสิทธิ์ในการปิดจุดเข้า-ออกอาคารชุดของผู้ที่มีปัญหาไม่จ่ายค่าส่วนกลาง
 • นิติบุคคลจะไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินเรื่องของกฎระเบียบหรือเรื่องใด ๆ ตามใจ เพราะจะต้องมีเจ้าของห้องเป็นผู้ลงมติร่วมด้วย นอกจากมีกรณีเร่งด่วนที่ต้องรีบตัดสินใจจริง ๆ
 • การตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด จะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น

หน้าที่นอกเหนือจากขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบของทางนิติบุคคล จะไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้กับเจ้าของร่วม แม้กระทั่งกรณีการทะเลาะวิวาทด้วยปัญหาต่าง ๆ จะต้องเป็นเพียงแค่ตัวกลางไกล่เกลี่ยเท่านั้น จะไม่สามารถเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ ซึ่งถ้ามีปัญหาและนิติบุคคลถูกชี้มูลความผิดว่ากระทำเกินกว่าเหตุและเกินกว่าหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง  อาจจะถูกดำเนินคดีได้และเรื่องอาจถึงขั้นฟ้องศาล เพราะผู้ซื้อห้องถือเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมที่มีสิทธิ์ในด้านต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการจะกระทำใด ๆ ของนิติบุคคล จึงต้องเรียนรู้เรื่องของขอบเขตหน้าที่ให้ชัดเจนก่อนเสมอ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : http://www.pmserviceth.com/

การดูแลรักษาสระว่ายน้ำในคอนโด นิติบุคคลคอนโด ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

การดูแลรักษาสระว่ายน้ำในคอนโด นิติบุคคลคอนโด ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

การดูแลรักษาสระว่ายน้ำในคอนโด นิติบุคคลคอนโด ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

สระว่ายน้ำภายในคอนโด ถือเป็นหนึ่งในส่วนกลางที่อยู่ภายใต้การดูแลของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งค่าส่วนกลางที่มีการจัดเก็บเจ้าของร่วมรายเดือนทุกห้อง จะรวมถึงค่าสระว่ายน้ำที่จะต้องมีการดูแลไม่ให้ทรุดโทรมและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งค่าบำรุงรักษาโดยรวมทั้งหมดของสระว่ายน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของค่าส่วนกลาง ดังนั้นนิติบุคคลจึงเป็นผู้ที่ต้องดูแลให้สระว่ายน้ำใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และมีความสะอาดตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ ดังนี้

 • มีการทำความสะอาดสระว่ายน้ำทุกแห่งภายในคอนโดที่เป็นส่วนกลาง ขั้นต่ำเดือนละ 1 ครั้ง
 • มีการเติมสารเคมี การล้าง Filter สำหรับการกรองสิ่งสกปรกต่าง ๆ เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้งเป็นขั้นต่ำ
 • ตรวจสอบอุปกรณ์และพื้นที่โดยรวมของสระว่ายน้ำส่วนกลางเสมอ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น
 • แม้จะเป็นช่วงเวลาของการปิดส่วนกลาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์ Covid ทางนิติบุคคลยังจะต้องมีการดูแลรักษา ทำความสะอาดสระว่ายน้ำอยู่เสมอ
 • ค่าใช้จ่ายของสระว่ายน้ำจะมีอยู่ตลอด นั่นคือเครื่องกรองที่จะต้องเดินเครื่องเพื่อทำงานทุกวัน แม้จะไม่มีผู้เข้ามาใช้งานเลยก็ตาม

ไม่ใช่แค่เพียงสระว่ายน้ำเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นโซนสวนฟิสเนส, ห้องทำงานแบบ Co-Working Space, Sky Loungeหรือส่วนกลางใด ๆ ก็แล้วแต่ จะต้องมีการทำความสะอาดเป็นประจำ มีการตรวจสอบและดูแลรักษาทุกพื้นที่ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม ต้องมีแม่บ้านและช่าง เป็นผู้ดูแลเรื่องความสะอาดและการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ เพื่อทำให้พร้อมใช้งานได้เสมอ แม้จะเป็นช่วงของการปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid ก็จำเป็นที่จะต้องดูแลอยู่ตลอดเช่นกัน

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/