10 ประโยชน์ของการใช้บริการบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

10 ประโยชน์ของการใช้บริการบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

10 ประโยชน์ของการใช้บริการบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

บริษัทบริหารนิติบุคล เป็นสิ่งที่จำเป็นต่ออาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงคอนโดมิเนียม ไม่ว่าจะที่ไหนก็ต้องมีบริหารนิติบุคลตามกฎหมายกำหนด สำหรับวันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาดูประโยชน์ของการใช้บริการบริษัทบริหารนิติบุคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร เผื่อใครยังไม่รู้ จะมีอะไรบ้าง? วันนี้มีคำตอบ โดย 10  ประโยชน์ของการใช้บริการบริษัทบริหารนิติบุคคล มีดังนี้

1.นิติบุคคล เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางในการดำเนินการสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรื่องการเงิน หรือเรื่องอื่น ๆ

2.ทำให้พื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยเป็นทัศนียภาพที่ดี สะอาด ในการทำความสะอาดแบบถูกสุขอนามัย ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ทำให้ลูกบ้านได้อยู่ร่วมกันอย่างถูกสุขอนามัย

3.ช่วยให้ลูกบ้านอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย เพราะจะต้องดำเนินการจัดการเรื่องระบบการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของลูกบ้าน จัดสรรเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง คอยตรวจตราและดูความเรียบร้อย พร้อมป้องกันคนนอกเข้าสู่สถานที่ มีการตรวจค้นก่อนเข้าสู่พื้นที่

4.ได้ใช้พื้นที่ส่วนกลางที่ดูดี มีกิจกรรมให้ทำ เช่น สนามหญ้า, ที่วิ่งเล่นของเด็ก ๆ, ฟิตเนต ให้ออกมาทำกิจกรรมต่าง ๆ และผ่อนคลายกันได้อย่างเต็มที่

5.ช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ หรือ พัง ชำรุดเสียหาย ให้กับลูกบ้าน เช่น ปัญหาระบบไฟ, ระบบน้ำ, สิ่งปลูกสร้างในตัวอาคาร รวมถึงสิ่งปลูกสร้างนอกตัวอาคาร

6.มีการจัดกิจกรรมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

7.บริหารและจัดการนิติบุคคลในเรื่องของพื้นที่ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ดูแลปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมไปถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ

8.ร่วมดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อการรักษาสิทธิประโยชน์ของนิติบุคคลและผู้อยู่อาศัยโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดตามหนี้สินส่วนกลาง การเข้าเป็นคู่ความบนศาลแทนนิติบุคคลทั้งหมด และการเฉลี่ยทรัพย์ของลูกหนี้ รวมไปถึงการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและผู้กระทำผิดที่เป็นบุคคลภายนอก

9.จัดทำเอกสารเข้าและออก รวมถึงเอกสารด้านการโอนกรรมสิทธิ์ของอาคารชุดและการแสดงใบปลอดภาระหนี้ เพื่อทำให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องสามารถโอนได้อย่างสะดวก

10.เข้าเป็นตัวแทนของนิติบุคคล เพื่อการประสานงานกับภาครัฐต่าง ๆ เพื่อทำการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยโดยรวมและนิติบุคคลเอง

ทุกคนคงเห็นแล้วว่าประโยชน์ของการใช้บริการบริษัทบริหารนิติบุคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร นั้นมีประโยชน์หลากหลาย จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมี นิติบุคคลในที่อยู่อาศัย

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

นิติบุคคลนั้นต้องการมีต่อสัญญาหรือไม่

นิติบุคคลนั้นต้องการมีต่อสัญญาหรือไม่

นิติบุคคล นั้นต้องการมีต่อสัญญาหรือไม่

‘นิติบุคคล’ เป็นตัวแทนผู้อยู่อาศัยประเภท คอนโดมิเนียม, ห้องชุด, หมู่บ้านจัดสรรและอื่น ๆ ที่มีลูกบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้ชายคาเดียวกันที่มีหลายร้อยยูนิต จะมีหน้าที่ในการดำเนินการสิ่งต่าง ๆ เหมือนเป็นตัวกลางของลูกบ้าน ถ้าหากว่าไม่มีนิติบุคคล อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการเงิน, กฎระเบียบข้อห้าม, การสร้างความเสียหายกับผู้อื่น รวมถึง การแจ้งปัญหาในการอยู่อาศัย และอื่น ๆ อีกมากมาย ดำเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติอาคารชุด ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 มาตราที่ 35 / 1 และมาตรา 35 / 3

สัญญานิติบุคคล

นิติบุคคล ถ้าจะเริ่มต้นดำเนินการใด ๆ จะต้องมีใบสัญญานิติบุคคลตามกฎหมายก่อน ซึ่งการจัดทำสัญญานิติบุคคลนั้นรายละเอียดที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามแบบที่กำหนดในท้ายกฎหมาย จะต้องผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอน เพราะจะต้องไม่มีนโยบายในการอยู่อาศัยที่ขัดต่อ ครม. ในสัญญาจะต้องระบุรายละเอียดทั้งหมดอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเรื่องของยูนิต ค่าใช้จ่าย รายละเอียดส่วนกลางของโครงการ เป็นต้น

นิติบุคคลนั้นต้องการมีต่อสัญญาหรือไม่ ?

ใบสัญญานิติบุคคล จะมีระยะเวลาตามข้อตกลงในการต่อสัญญาจะนับวันเริ่มสัญญาตามข้อตกลงต้องเริ่มก่อนวันสิ้นสุดสัญญาเดิมเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีการดำเนินการขยายระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม ก็จะเท่ากับว่าจะต้องมีการต่อสัญญาในทุก ๆ 1 ปี รับจากวันเริ่มต้นของสัญญาฉบับสมบรูณ เมื่อต้องการจะต่อสัญญาจะต้องดำเนินการเตรียมเอกสารที่สำคัญ ถ้าหากว่ามีการเงื่อนไขในการอยู่อาศัย จะต้องระบุให้ชัดเจนในกรณีขอเพิ่มค่าส่วนกลาง, การเพิ่มหลักประกันให้ลูกบ้าน, การเพิ่ม – ลด ค่าปรับ, ระบุจรรยาบรรณ  เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

ปัญหาอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่นิติบุคคล เก็บค่าส่วนกลางจากลูกบ้านไม่ได้

ปัญหาอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่นิติบุคคล เก็บค่าส่วนกลางจากลูกบ้านไม่ได้

ปัญหาอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่นิติบุคคล เก็บค่าส่วนกลางจากลูกบ้านไม่ได้

สำหรับใครที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม ห้องชุด รวมถึงหมู่บ้านจัดสรร เชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้จัก ‘นิติบุคคล’ กันอย่างแน่นอน เพราะนิติบุคคลจะมีอยู่ตามที่พักอาศัยประเภทนี้ ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 มาตราที่ 35 / 1 และมาตรา 35 / 3 เป็นระเบียบและข้อบังคับที่ตั้งขึ้นมาแบบชัดเจน โดยนิติบุคลจะต้องเป็นผู้มีความพร้อม ไม่มีประวัติด่างพร้อย และตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น

นิติบุคคล ทำหน้าที่อะไร ?

ต่อมาเรามาดูกันว่า นิติบุคคล ทำหน้าที่อะไร? มีบทบาทอย่างไรบ้าง? วันนี้มีคำตอบ

 • นิติบุคคลนั้นเปรียบเสมือนตัวกลางในการเชื่อมต่อลูกบ้านและโครงการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ติดต่อ, ร้องเรียน, แจ้งปัญหา รวมถึง การย้ายเข้า – ออก, พร้อมเก็บประวัติของลูกบ้าน รวมถึง ออกเอกสารที่สำคัญมากมาย
 • จัดสรรงบประมาณในโครงการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าต่อเติม, ค่าส่วนกลาง, ค่าปรับปรุงทรัพย์สิน, ค่าจ้างบุคคล เช่น แม่บ้าน คนสวน และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ดูแลไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบของลูกบ้าน
 • เก็บเงินค่าส่วนกลาง, ค่าน้ำ, ค่าไฟ รวมถึง ค่าเสียหายในกรณีที่มีลูกบ้านไม่ทำตามกฎระเบียบ ก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น การทำลายทรัพย์สิน โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม, การสร้างความเสียหายต่อตัวอาคาร, การต่อเติมบริเวณต้องห้าม เป็นต้น

ปัญหาอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่นิติบุคคล เก็บค่าส่วนกลางจากลูกบ้านไม่ได้ ?

 • ถ้าหากว่าลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลาง ต้องเสียค่าปรับในอัตราไม่เกิน 12 %
 • ถ้าค้างชำระเกิน 6 เดือนจะ ต้องเสียค่าปรับในอัตราไม่เกิน20 % ของยอด + ดอกเบี้ย
 • เกิดผลกระทบต่อโครงการ ในการจัดสรรงบประมาณ
 • ไม่สามารถออก ใบปลอดหนี้ ได้ จนกว่าจะชำระหมด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

คอนโดไม่มีนิติบุคคลดูแลได้หรือไม่

คอนโดไม่มีนิติบุคคลดูแลได้หรือไม่

คอนโดไม่มีนิติบุคคลดูแลได้หรือไม่

อย่างที่เรารู้กันว่าการอยู่อาศัยตามคอนโดมิเนียมหรือห้องชุด ตลอดจนหมู่บ้านจัดสรร ถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่เป็นของตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงนั้นก็เหมือนกับเราอยู่ใต้ชายคาเดียวกันกับคนอื่น ๆ ทำให้การอยู่อาศัยนั้นจะมีกฎ มีระเบียบ ที่เราพึงจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้น จะต้องมีตัวกลางในการดูแลลูกบ้านทุก ๆ คน นั่นก็คือ ‘นิติบุคคล

นิติบุคคล คืออะไร ?

สำหรับใครที่อยู่คอนโดมิเนียม หรืออื่น ๆ อยู่แล้ว จะต้องรู้จัก  ‘นิติบุคคล’ กันอย่างแน่นอน เพราะทุก ๆ ที่จะต้องมี ส่วนมากจะเป็น คอนโดมิเนียม, ห้องชุด ( เช่น เอื้ออาธร ) รวมถึง หมู่บ้านจัดสรร ซึ่งนิติบุคคลที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นั้นจะทำหน้าที่ในการดูแลผู้อยู่อาศัย หรือลูกบ้านทุกคน ทุกห้อง เป็นตัวกลางในการพึงกระทำสิ่งต่าง ๆ เช่น การเก็บค่าส่วนกลาง, ค่าน้ำ – ไฟ, การรับแจ้งปัญหา, คอยประสานงานไปยังภาครัฐและเอกชน รวมถึง คอยดูแลสอบถามสารทุกข์สุขดิบของผู้อยู่อาศัยด้วย

คอนโดไม่มีนิติบุคคลดูแลได้หรือไม่ ?

ถ้าถามว่าแล้ว คอนโดไม่มีนิติบุคคลดูแลได้หรือไม่ ? คำตอบก็คือ ‘ไม่ได้’ เพราะนิติบุคคลนั้นเป็นภาคบังคับทางกฎหมาย นอกจากนี้ถ้าไม่มีนิติบุคคลนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ แน่นอน ถ้าต่างคนต่างทำอะไรตามใจตัวเอง ไม่ทำตามกฎ ตามระเบียบตามรายละเอียดของนิติบุคคลและสถานที่ การเป็นอยู่นั้นจะล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง เช่น การตกแต่ง – การต่อตาม จากลูกบ้าน 1 คน อาจจะส่งผลเสียมากมายมหาศาล เช่น ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของตึกและอาคาร เรียกได้ว่าอันตรายมาก ๆ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

ผู้จัดการนิติบุคคล สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโด เองได้หรือไม่

ผู้จัดการนิติบุคคล สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโด เองได้หรือไม่

ผู้จัดการนิติบุคคล สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลคอนโด เองได้หรือไม่

สำหรับใครที่อาศัยที่คอนโด หรือ ห้องชุด เชื่อว่าคงจะต้องรู้จักกับนิติบุคคลเป็นอย่างดี เพราะนิติบุคคลเป็นแผนกที่สำคัญในการรับคนเข้า – ออก คอยดูแลลูกบ้านรวมถึงแจ้งข่าวสารต่าง ๆ จะทำงานร่วมกับคณะกรรรมการนิติบุคคลอาคารชุด จัดการเรื่องเอกสารที่สำคัญให้กับลูกบ้าน รวมถึงการดูแลความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยด้วย

หน้าที่ของนิติบุคคล

 • นิติบุคคลจะต้องทำหน้าที่เปรียบเสมือนการเป็นตัวกลางในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของลูกบ้าน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บค่าส่วนกลางรายเดือน หรือแบบรายปี แล้วแต่ที่กำหนด, ค่าน้ำ, ค่าไฟ ในส่วนของการเก็บค่าน้ำค่าไฟ ลูกบ้านจะสะดวกไปจ่ายด้วยตัวเอง หรือจะจ่ายผ่านนิติบุคคลที่ดูแลก็ได้
 • ทำหน้าที่ในการดูแลจัดการเรื่องการเงินของส่วนกลางทั้งหมด เช่น จัดสรรงบประมาณในการดูแลและให้ความสะดวกต่อลูกบ้าน, งบประมาณในการซ่อมหรือต่อเติมทรัพย์สินส่วนกลางที่ชำรุด ตลอดจนจ่ายเงินให้กับ ช่างนิติประจำ ที่คอยซ่อมสิ่งของเครื่องใช้ให้กับลูกบ้าน เช่น น้ำไม่ไหล, ไฟดับ ไฟเสีย, ท่อน้ำเอ่อ เป็นต้น แต่ไม่สามารถต่อเติม – ตกแต่งได้ ก่อนจะต่อเติมห้องหรือตกแต่ง ลูกบ้านจะต้องยื่นคำร้องอนุญาตก่อนจะดำเนินการ
 • คอยดูแลลูกบ้าน แจ้งข่าวสาร เพื่อให้การเป็นอยู่ราบรื่น

ผู้จัดการนิติบุคคล สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโด เองได้หรือไม่

นอกเหนือจากหน้าที่ที่เราได้บอกไปแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่หลาย ๆ คนสงสัย ก็คือ ผู้จัดการนิติบุคคล สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโด เองได้หรือไม่ ? คำตอบก็คือ ได้ เพราะนิติบุคคลมีหน้าที่ในการจ้างพนักงาน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร ไม่ว่าจะ คนสวน, คนเก็บขยะ รวมถึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนั้น สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโดเองได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

ช่างอาคาร ประจำนิติบุคคลคอนโด

ช่างอาคาร ประจำนิติบุคคลคอนโด สามารถช่วยลูกบ้าน ต่อเติม – ตกแต่ง ห้องชุดของลูกบ้านได้หรือไม่

ช่างอาคาร ประจำนิติบุคคลคอนโด สามารถช่วยลูกบ้าน ต่อเติม – ตกแต่ง ห้องชุดของลูกบ้านได้หรือไม่

ในการอยู่อาศัยไม่ว่าจะที่อยู่อาศัยประเภทไหนก็ตามแน่นอนว่าจะต้องมีการ ต่อเติม – ตกแต่ง กันอยู่แล้ว แต่สำหรับใครที่อาศัยอยู่คอนโดมิเนียม หรือห้องชุด เราไม่สามารถดำเนินการต่อเติม หรือตกแต่งตามใจตัวเองเหมือนการตกแต่งบ้าน เพราะคอนโดจะมีข้อระเบียบในการตกแต่ง ที่เราจะต้องปฏิบัติตาม

ทำไมต้องทำตามระเบียบการตกแต่ง ?

หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเราต้องทำตามระเบียบ เพราะเราเป็นเจ้าของห้องแล้ว ? แต่ความคิดแบบนั้น ไม่ถูก เพราะถึงแม้ว่าเราจะซื้อแล้ว แต่ก็มีผู้อาศัยคนอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมด้วย เนื่องจากการต่อเติมบางอย่างอาจจะส่งผลเสียไปถึงห้องอื่น ๆ รวมถึงส่งผลต่อความเสียหายของตัวอาคารได้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็จะต้องทำตาม

ช่างอาคาร ประจำนิติบุคคลคอนโด สามารถช่วยลูกบ้าน ต่อเติม – ตกแต่ง ห้องชุดของลูกบ้านได้หรือไม่ ?

ในการอยู่อาศัยคอนโด จะมีช่างประจำอยู่แล้วทุกที่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกบ้าน ในเรื่องของการซ่อมแซม เช่น ระบบน้ำ, ระบบไฟ หรือ ฝ้าเพดาน แต่เรื่องของการต่อเติมหรือตกแต่งนอกเหนือจากนี้ ช่างอาคารประจำนิติบุคคลคอนโด ไม่สามารถทำได้ ถ้าหากว่าลูกบ้านมีความต้องการที่จะต่อเติม และจ้างผู้รับเหมาจากข้างนอก จะต้องมีการติดต่อและยื่นคำร้องกับทางนิติบุคคลประจำคอนโด แจ้งประสงค์ในการตกแต่ง จะมีการเอาไปพิจารณาห้ามเอามาแบบดื้อ ๆ เด็ดขาด ถ้าคำร้องผ่านอนุมัติการต่อเติม – ตกแต่ง ห้องชุด ผู้รับเหมาจะต้องลงชื่อเข้า – ออก และดำเนินการได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

การประชุมใหญ่ของนิติบุคคลคอนโด ลูกบ้านไม่เข้าร่วมได้หรือไม่

การประชุมใหญ่ของนิติบุคคลคอนโด ลูกบ้านไม่เข้าร่วมได้หรือไม่

การประชุมใหญ่ของนิติบุคคลคอนโด ลูกบ้านไม่เข้าร่วมได้หรือไม่

ตอนนี้คนส่วนมากได้ให้ความสนใจกับการอยู่อาศัยคอนโดมิเนียม หรือห้องชุดกันมากขึ้น ด้วยหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ราคาที่คุ้มค่า, พื้นที่อยู่อาศัยที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน, ทำเล การเดินทางที่สะดวกสบาย และที่สำคัญยังเป็นเจ้าของได้ง่ายอีกด้วย

สิ่งที่ควรรู้ก่อนอยู่คอนโด / ห้องชุด

แน่นอนว่าการที่เราอาศัยอยู่คอนโด ไม่ใช่อยู่แค่เราเพียงคนเดียวเท่านั้น จะแตกต่างจากการอยู่บ้าน เพราะเราจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ มากมาย จะต้องเจอผู้คนมากหน้าหลายตาที่อาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน ทำให้การอยู่อาศัยร่วมกับคนจำนวนมากนั้นจะต้องมีกฎ มีระเบียบ และมีแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการอยู่อาศัย ไม่ก่อความรำคาญ และไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกหวาดกลัว และควรมีความเข้าใจในรูปแบบการบริหารงานของนิติบุคคล

การประชุมใหญ่ของนิติบุคคลคอนโด ลูกบ้านไม่เข้าร่วมได้หรือไม่

ส่วนมากแล้วนิติบุคคลในทุก ๆ ที่ จะมีการจัดการประชุมใหญ่ประจำปี ตามกฎหมายกำหนดทุกที่จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมครั้งแรก ภายใน 180 วัน เพื่อแจ้งถึงสถานการณ์ในคอนโด และแจ้งข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงให้ลูกบ้านร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้น หรือถามข้อสงสัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกบ้านทุกคน ร่วมลงมติร่วมกัน ถ้าถามว่าการประชุมใหญ่ของนิติบุคคลคอนโด ลูกบ้านไม่เข้าร่วมได้หรือไม่ ? คำตอบก็คือ ไม่ได้ แต่ถ้าไม่ว่างหรือไม่สะดวกจริง ๆ ก็ต้องส่งตัวแทนมานั่งฟัง เพราะการประชุมใหญ่มีความสำคัญ อัดแน่นไปด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ที่เจ้าของร่วมควรจะต้องใส่ใจและให้ความสนใจ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

ใบปลอดหนี้ คืออะไร ทำไมนิติบุคคลถึงต้องออกให้

ใบปลอดหนี้ คืออะไร ทำไมนิติบุคคลถึงต้องออกให้

ใบปลอดหนี้ คืออะไร ทำไมนิติบุคคลถึงต้องออกให้

สำหรับใครที่กำลังคิดว่าต้องการจะซื้อ – ขายคอนโด หรืออาคารห้องชุด รวมถึงการจำนอง เอกสารที่ทุกคนต้องมี นั่นก็คือ ใบปลอดหนี้ เป็นเอกสารที่สำคัญมาก เพราะฉะนั้น วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจว่า ใบปลอดหนี้ คืออะไร ? ทำไมนิติบุคคลถึงต้องออกให้ ? ไปดูกันเลย

ใบปลอดหนี้ คืออะไร ?

ใบปลอดหนี้ เป็นเอกสารสำคัญในการดำเนินการทำนิติกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ – ขาย, การจำนอง, การขายฝาก รวมถึงการยกมรดก และการยื่นร้องเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์ เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการกฎหมาย แต่ใบปลอดหนี้ จะสมบรูณก็ต่อเมื่อมีการลงนามด้วยฝ่ายนิติบุคคลจึงจะมีผลตามกฎหมาย เพราะเมื่อก่อนที่ยังไม่มี ใบปลอดหนี้ เข้ามารับรอง มีผู้เสียหายมากมายที่ซื้อไปแล้วต้องมานั่งผ่อนต่อเอง หรือ ต้องจ่ายหนี้ที่คิดข้างให้กับเจ้าของเก่า เรียกว่าเป็นการออกกฎหมายออกมาเพื่อให้สบายใจกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ทำไมนิติบุคคลถึงต้องออกให้ ?

ฝ่ายนิติบุคคลจะต้องออกให้ เพื่อรับรองว่าเราไม่มีการติดค้างค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่น ค่าส่วนกลาง, ค่าน้ำ, ค่าไฟ รวมถึงค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ นั่นเอง ในการออกใบปลอดหนี้จากการออกเอกสารมา จะมีผลในการใช้เอกสารอยู่ที่ 7 วัน แต่บางที่อาจจะเริ่มต้นด้วย 15 – 30 วัน เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร หรือใช้เอกสารเก่า มีค่าใช่จ่ายอยู่ที่ 200 – 500 บาท

ทุกคนคงจะเห็นแล้วว่า ใบปลอดหนี้ นั้นเป็นเอกสารที่สำคัญ และยังมีประโยชน์  ดังนั้น ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ควรจะอ่านตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนเสมอ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

หากต้องการตกแต่ง-ต่อเติม คอนโดของตนเอง ต้องแจ้งนิติบุคคลก่อนหรือไม่

หากต้องการตกแต่ง-ต่อเติม คอนโดของตนเอง ต้องแจ้งนิติบุคคลก่อนหรือไม่

หากต้องการตกแต่ง-ต่อเติม คอนโดของตนเอง ต้องแจ้งนิติบุคคลก่อนหรือไม่

เมื่อใดที่คุณมีความคิดต้องการจะต่อเติม หรือตกแต่งห้องใหม่ โดยเฉพาะในอาคารชุดก็หรือคอนโดมิเนียม คุณควรต้องมีการแจ้งทางนิติบุคคลให้เรียบร้อยก่อนการเข้ามาทำงานจริง เพื่อทำให้เกิดการประเมินพื้นที่และการดูแลด้านความสงบเรียบร้อยกับความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยคนอื่น ๆ ดังนั้นจึงสามารถตอบได้ว่าคุณควรต้องมีการพูดคุยและขออนุญาตจากทางนิติบุคคลให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะตามมาในช่วงลงมือทำจริง

การตกแต่งและต่อเติมห้องคอนโด จำเป็นจะต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะต้องมีการแจ้งไปทางนิติบุคคล เพื่อให้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการตรวจสอบการดำเนินงาน เมื่อทางฝ่ายจัดการของนิติบุคคลได้ประเมินแล้วว่าการต่อเติมหรือการตกแต่งของคุณ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารและระบบสาธารณูปโภค จะสามารถเข้าทำงานได้ ทันที! และถือว่าทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่สำคัญที่สุดผู้เข้ารับงานอย่างผู้รับเหมาและคนงาน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของทางนิติบุคคลอาคารชุดนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด

มีการแลกบัตรทั้งเข้าและออก ที่บริเวณจุดรักษาความปลอดภัยของ รปภ.ด้านหน้าทุกวันและทุกครั้งที่เข้า-ออก พร้อมการวางเงินประกันตามจำนวนที่โครงการคอนโดได้กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นค่าป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพื้นที่ส่วนกลางและทรัพย์สินของผู้อื่น หลังจากการตกแต่งและต่อเติมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่มีเหตุเสียหายใด ๆ ทางนิติบุคคลจะมีการคืนเงินจำนวนนี้ให้ พร้อมมีการกำหนดเวลาของการเริ่มงานและการเลิกงานอย่างชัดเจน มีกำหนดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ห้ามทำงานใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยร่วมผู้อื่น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล